Ny lovgivning om jordemødres forbeholdte virksomhedsområde

1. januar 2024 er lovgivningen om jordemødres forbeholdte virksomhedsområde ændret, så jordemødre får mulighed for at udføre flere behandlinger på egen hånd.

Det udvidede forbeholdte virksomhedsområde for jordemødre omfatter en række behandlinger, som i forvejen ofte udføres af jordemødre, men som de indtil nu kun har kunnet udføre på delegation af en læge.

Derfor vil den nye lovgivning ikke give de store ændringer i den kliniske praksis på hospitalets fødeafdelinger, men kan have betydning for jordemødre i privat ansættelse eller privat praksis. Enkelte af de behandlinger, som nu er beskrevet under jordemoderens forbeholdte virksomhedsområde, har også være praktiseret som forbeholdt virksomhed under den tidligere lovgivning, når der var behov herfor.

Den ny lovgivning udvider jordemødres forbeholdte virksomhedsområde på følgende områder, som må varetages selvstændigt:

  • Jordemødre må indføre apparatur i skeden med henblik på konstatering af svangerskab
  • Jordemødre må udføre hindeløsning med henblik på fødselsmodning
  • Jordemødre må lave hindepunktur i fødslens aktive fase
  • Jordemødre må anlægge urinkateter
  • Jordemødre må anlægge pudendusblokade
  • Jordemødre må suge det nyfødte barn i forbindelse med fødslen for fostervand og sekret.

Vejledningen og bekendtgørelsen

Den aktuelle vejledning om jordemødres virksomhedsområde fra 2001 vil blive revideret. Det er vejledningen, der i detaljer giver den faglige fortolkning og præcisering af lovgivningen, og den er derfor et vigtigt arbejdsredskab for jordemødre. Jordemoderforeningen har overfor Styrelsen for Patientsikkerhed påpeget betydningen af vejledningen og opfordret styrelsen til at inddrage

Jordemoderforeningen i det videre arbejde omkring udfærdigelse af den. Styrelsen for Patientsikkerhed har efterfølgende inviteret Jordemoderforeningen ind i arbejdet. Cirkulære om jordemodervirksomhed er udgået.

Cirkulærets tekst bliver en del af Bekendtgørelse om jordemodervirksomhed samt af autorisationsloven.

Den nuværende bekendtgørelse er midlertidig og forventes at ville blive revideret og udgivet samtidig med vejledningen.


Forbeholdt eller selvstændigt virksomhedsområde?

Jordemoderen har et forbeholdt virksomhedsområde – fx at konstatere svangerskab eller foretage manuel palpation – som hun må varetage selvstændigt. Hvis en anden autoriseret sundhedsperson udfører disse for jordemødre forbeholdte opgaver, må hun kun gøre det på delegation fra en jordemoder eller læge – ikke selvstændigt.