Ny jordemoderuddannelse vil lette overgangen mellem teori og praksis

Når der ikke er noget ’plejer’, kan man få lov til at tænke i nye baner. Det har man gjort på jordemoderuddannelsen i Slagelse, der tog imod sine første 18 studerende den 1. september 2022.

Simuleret jordemoderkonsultation, fødestue, depot, skyllerum og svangreog barselsstue. Alt sammen faciliteter og lokaler, som er at finde på den nye jordemoderuddannelse i Slagelse.

Simulationsrummene er skabt i et forsøg på at mindske overgangen fra de studerendes teoretiske forløb til klinikforløbene. Ved at lade de studerende prøve færdighederne af i et trygt læringsmiljø, inden de står over for en jordemoder og en familie i klinikken, er håbet fra uddannelsens side at tage noget af den nervøsitet væk, som mange studerende føler i et praktikforløb.

»I starten af uddannelsen træner vores studerende nogle meget specifikke færdigheder som blodtryksmåling og den udvendige undersøgelse i vores simulationsfaciliteter mange gange. Løbende bliver færdighederne mere og mere bundet op på cases. Senere i uddannelsen træner de studerende »full scale simulation«, så scenarierne bliver så virkelighedsnære som muligt. På den måde kan vi også træne færdigheder i akutte og pressede situationer,« fortæller uddannelsesleder Camilla Gry Temmesen.

Ikke noget plejer

Udover de nationale regler for, hvordan man driver en jordemoderuddannelse, har alle landets uddannelsessteder et vist ’albuerum’ til at lave lokale tiltag. Det har givet jordemoderuddannelsen på Absalon Professionshøjskole mulighed for at tænke nyt.

»Den danske jordemoderuddannelse er allerede blandt verdens bedste, så det vil være en skam at ændre radikalt på den. Men fordi vi er startet op helt fra bunden, arbejder vi jo ikke med noget ’plejer’. Det har givet os mulighed for at tænke nye tanker på nogle områder af uddannelsen,« siger Camilla Gry Temmesen.

De nye tanker har blandt andet udmøntet sig i et tæt samarbejde med regionen. For eksempel tilbyder jordemoderuddannelsen i Slagelse flere lektioner i faget ernæring, end man gør på andre jordemoderuddannelser, fordi sundhedstilstanden er en generel udfordring i regionen. På den måde er de studerende godt klædt på til at møde netop den udfordring. Derudover er samarbejdet også funderet i et håb om at få flere jordemødre til at søge ansættelse i regionen.

»Flere undersøgelser peger på, at man er tilbøjelig til at søge ansættelse i den region, hvor man har uddannet sig. Så selvom vi uddanner jordemødre til at kunne arbejde i hele det danske sundhedsvæsen, så er vores håb, at jordemødre, der er uddannet herfra, også vil søge stillinger i Region Sjælland,« fortæller Camilla Gry Temmesen.

Nye tanker om kliniske uddannelsesforløb

Det er et tværfagligt hold, der står bag undervisningen på jordemoderuddannelsen. Udover adjunkter med en jordemoderfaglig – og videnskabelig baggrund, har uddannelsen også lektorer fra fysioterapeut- og ernærings- og sundhedsuddannelsen tilknyttet. Derudover møder de studerende en række gæsteundervisere med specialiseret viden i for eksempel amning, sexologi og obstetrik på uddannelsen.

Udover det førnævnte samarbejde med regionen har jordemoderuddannelsen også tænkt i nye baner gennem valg af kliniksamarbejder. Jordemoderuddannelsen i Slagelse har nemligetableret et særligt samarbejde med hjemmefødselsordning Sjælland, som jordemoderstuderende kan søge om at få en del af deres kliniske uddannelse i. På nuværende tidspunkt er klinikforløbet placeret på uddannelsens 2. semester.

»Vi tror, at det kan give dem en stærk forståelse for den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel og kan styrke dem i at se familien i et større helhedsbillede. Det håber vi også kan medvirke til at værne om jordemødres selvstændige virksomhedsområde, som også er en af vores ambitioner,« fortæller Camilla Gry Temmesen.

Hvad siger de studerende?

Med knap 700 ansøgere har også denne jordemoderuddannelse bekræftet uddannelsens popularitet. Ud af dem, optager man kun 36 jordemoderstuderende årligt. På sigt stiger det til 40 studerende. Og mindre hold af studerende kan have sine fordele.

»De små hold giver os en tæt tilknytning og kontakt mellem undervisere og studerende,« fortæller Camilla Gry Temmesen.

Anna West og Anna Knudsen er en del af det første hold af jordemoderstuderende til at starte på jordemoderuddannelsen på Absalon Professionshøjskole. Ifølge dem har særligt simulationsrum og mulighed for praktik i hjemmefødselsordningen gjort indtryk.

»Mange af os har jo aldrig været på en fødestue før, så det er virkelig rart at prøve nogle af tingene af i simulationsrummene, inden vi skal i praktik. Underviserne gør også meget ud af at sige, at simulationsrummene er et læringsrum, så her kan vi godt fumle med tingene. Det føles meget trygt,« fortæller Anna Knudsen.

Faktisk skal både Anna Knudsen og Anna Westh have en del af deres første praktik i hjemmefødselsordningen på andet semester. »Vi glæder os helt vildt til at skulle i hjemmefødselsordning. Det er jo en unik mulighed som ikke særlig mange studerende får lov til at prøve. Jeg håber, at man lærer at få en ro i jordemoderfaget, fordi man kommer til at arbejde med de forventede ukomplicerede fødsler,« siger Anne Westh.

Navn: Camilla Gry Temmesen
Arbejdssted: Absalon Professionshøjskole
Jobfunktion: Uddannelsesleder på jordmoderuddannelsen på Absalon Professionshøjskole Sideløbende færdiggør hun sin ph.d.