Ny jordemoderopfindelse letter suturering

For tre år siden satte jordemoder Malene Hegenberger sig for at udvikle et vaginalt spekulum, der skal lette og forbedre sutureringen efter fødsler. Med startkapital fra bl.a. investerings- og udviklingsselskabet CAPNOVA, der støtter innovative idéer, er den nye opfindelse nu snart klar til at blive sendt på markedet.

Som mange andre opfindere startede jordemoder Malene Hegenberger hjemme ved køkkenbordet. Først med øvelser, hvor hun brugte papir, saks og lim og siden med adskillige modeller i formbar plast. Modellerne blev afprøvet på en kvinde, der gerne ville støtte idéen om et specialdesignet spekulum til brug ved syning af bristninger efter fødsler.

– Hun ville gerne lægge underliv til mit projekt, da hun selv havde haft en meget dårlig oplevelse med suturering, og da jeg havde afprøvet omkring femten forskellige spekler på hende, kom jeg frem til det design, jeg har nu, beretter Malene Hegenberger.

Siden er det gået stærkt, og sammen med jordemoder og suturerings-ekspert Sara Kindberg, der står bag virksomheden GynZone, stiftede hun i september sidste år et firma, der skal sælge det nye spekulum. Lige nu arbejder de målrettet på deres CE-certificering, der er en godkendelse til at sende produktet på markedet i Europa. Holder tidsplanen sker det i første kvartal af 2019.

Bedre overblik 
Det unikke ved det nyopfundne spekulum er, at det giver bedre overblik over bristninger og er selvholdende, så jordemødre eller læger under sutureringen ikke skal bruge hænderne for at holde vaginalvæggene adskilt. Fire små hak i speklets kant giver mulighed for at sætte suturmateriale på hold samtidig med, at det er væk fra det område, der skal være overblik over.

– Når speklet er placeret, holder det vaginalvæggene til side og løfter samtidig blærevæggen op, så man får en fin dyb indsigt og kan arbejde med to instrumenter samtidig, fortæller Malene Hegenberger.

Den grundlæggende tanke bag speklet er, at bedre overblik vil reducere sutureringstiden og forbedre sutureringsteknikken, og det er der stort behov for i mange lande, lyder det fra opfinderen.

– Det er utrolig vigtigt, at kvindens underliv fungerer, både mellem børnefødslerne og når hun er færdig med at få børn. Derfor har jeg altid fundet det ærgerligt, at den del af fødslen ikke bliver taget lige så alvorligt som alt det andet, siger hun.

Ud over at give fagfolk bedre arbejdsvilkår under sutureringen, håber Malene Hegenberger, at speklet kan forkorte den tid, det tager at sy, og at kvinderne vil få en bedre oplevelse, fordi jordemødre og læger ikke skal ind og ud og "duppe" så mange gange som i dag. Hun peger også på, at det selvholdende spekulum vil være en gevinst, når studerende skal lære at sy, fordi den jordemoder, der står for oplæringen, kan instruere i ro og mag. For at kunne hjælpe med at skille kønslæberne, må hun i dag stå op ved siden af eller bag den studerende i meget akavede arbejdsstillinger, og det er ikke optimalt for nogen af parterne.

– Situationen bliver let lidt anspændt, men med det her spekulum kan jordemoderen sidde ned ved siden af og have overblik over bristningen, og den studerende kan suturere som hun skal med nålen på en nåleholder og en pincet, siger hun.

Stor opbakning 
Idéen til speklet har Malene Hegenberger haft i mange år. Da hun i 2015 vendte tilbage til Danmark efter i en periode at have arbejdet i USA, var der overskud til at føre den ud i livet.

– Jeg har rejst en del i udlandet og også fået tre børn. Men da jeg kom hjem fra USA, tænkte jeg, at nu skulle det være, siger hun.

Undervejs har hun bl.a. fået faglig sparring af jordemødre og læger på Aarhus Universitetshospital. Hun er også blevet hjulpet på vej af et forløb under Opfinderrådgivningen på Sjælland, hvor hun i et fortroligt forum kunne drøfte sine tanker og idéer og samtidig anvende rådgivningens værksteder. Dette forløb sprang hun dog fra, da hun kom i kontakt med Sara Kindberg og deres fælles firma blev en realitet.

Derudover har hun samarbejdet med Teknologisk Institut omkring print af prototyper i 3D, lige som et designfirma har været inde over.

– Jeg har mest tænkt i kvindeanatomi og brugervenlighed og designfirmaet har tilføjet ideer så man rent intuitivt kan forstå, hvordan det skal anvendes, fortæller hun.

Økonomisk har Malene Hegenberger i opstartsfasen fået støtte fra InnoBooster- programmet under Innovationsministeriet. Fra innovations- og investeringsselskabet CAPNOVA er der givet tilsagn om kapital til at sætte prototypen i produktion, og udover Sara Kindberg har også et par andre private investorer skudt penge i projektet.

Malene Hegenberger har allerede indgivet patentansøgning da opfindelsen potentielt kan blive en rigtig god forretning. Men det fylder ikke i hendes tanker lige nu.

– Det vigtigste er, at vi får et godt produkt på markedet, der kan hjælpe jordemødre og læger til at sy bedre, siger hun.

Siden hjemkomsten fra USA har Malene Hegenberger været ansat på Næstved/Slagelse Sygehus. Her er hun fra 1. juni i år gået på deltid, men udviklingen af speklet er foregået i fritiden, mens hun stadig havde fuldtidsjob på sygehuset.

– Så de sidste par år har der været tryk på, men det har også været spændende og sjovt, og det har været en interessant proces at være med til at skabe noget nyt, siger hun.

Undervejs har hun alle steder fra fået stor opbakning til sin idé, og det har været med til at holde dampen oppe og projektet kørende. Fx fortæller hun, at hun har holdt møder med mænd i plastindustrien, der straks var med på, at det nye spekel kunne gøre en forskel, fordi en kvinde i deres egen familie havde haft en svær bristning eller en uheldig sutureringsoplevelse.

– Det styrker motivationen og giver energi, når man bliver bekræftet i, at det man gør, er rigtigt. Ellers handler det om at tage fat i problemerne ét ad gangen og få dem løst, så man hver dag kommer et lille skridt videre, siger hun.

I juni i år udstillede Malene Hegenberger det nye spekulum på den nordiske konference for fødselslæger og gynækologer (NFOG) i Odense. Her var hun temmelig nervøs for, hvordan den lille plastikdims ville blive modtaget. Men ingen rystede på hovedet af hendes opfindelse.

– Deltagerne på kongressen var meget begejstrede og gav udtryk for, at de glæder sig til at speklet kommer på markedet, fortæller hun.

Om det nye spekulum

  • Den ny opfindelse er døbt Hegenberger Speculum.
  • Økonomisk har Malene Hegenberger i opstartsfasen modtaget støtte fra InnoBooster-programmet under Innovationsministeriet.
  • CAPNOVA har givet tilsagn om kapital til at sætte prototypen af det nye spekulum i produktion. CAPNOVA er et af fire godkendte innovationsmiljøer i Danmark, udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Innovationsmiljøerne investerer på statens vegne risikovillig kapital i nye innovative virksomheder.
  • Derudover har projektet tiltrukket et par private investorer.
  • Det nye vaginale spekulum forventes at komme på markedet i første kvartal 2019.
  • I 2019 planlægges en brugerundersøgelse, hvor 100 jordemødre og 100 læger bruger speklet mhp. at få faglige tilbagemeldinger.