Ny hovedorganisation

To hovedorganisationer blev til én, da LO og FTF på synkrone kongresser besluttede at fusionere.


Fredag den 13. april blev en historisk dag for den danske fagbevægelse. Med militærisk præcision startede to samtidige ekstraordinære kongresser i henholdsvis LO og FTF.

Kongresserne skulle tage stilling til, om man skulle fusionere til én hovedorganisation. Processen har været længe undervejs. Således er det mere end fem år siden, at en kongres i FTF besluttede, at man skulle undersøge mulighederne for en fusion mellem de tre hovedorganisationer LO, FTF og AC. AC meldte dog hurtigt ud, at man ikke var interesseret. Derefter har diskussionen kørt videre i LO- og FTF-organisationerne, og samtidig har man kørt et stadig tættere parløb på fx overenskomstspørgsmål og EU-arbejde.

Rationalet fra FTF’s formand, Bente Sorgenfrey, har været, at FTF ofte ikke blev inddraget i samme omfang som LO på grund af størrelsen. Samtidig har det været et centralt argument, at man med en fælles organisation kunne stå stærkere med analyse- og kampagnekraft overfor arbejdsgivere og regering.

Undervejs har der været modstand blandt både LOog FTF-organisationer. Centrale konfliktpunkter har været fx uddannelsespolitik, grænsespørgsmål mellem organisationerne, økonomi, decentral struktur samt prioritering af politisk arbejde.

På begge kongresser skulle forslaget stemmes igennem med 2/3 af de afgivne stemmer. Der var stor spænding op til kongresserne, men dagen før generalforsamlingerne valgte 3F at ændre deres stemme fra nej til ja. Dermed blev forslaget i LO stemt igennem med næsten 100 procent.

I FTF-gruppen var der større spænding. Store organisationer som Finansforbundet og Farmakonomerne havde meldt ud, at de stemte nej, og ligeledes havde en række mindre organisationer, der har grænseproblemer med LO-forbund, gjort. Resultatet af den hemmelige afstemning viste imidlertid, at 71 procent stemte for en fusion, og derfor kunne man om eftermiddagen mødes til den stiftende kongres i den nye hovedorganisation. Den nye hovedorganisation er formelt en realitet 1. januar 2019. I løbet af de næste seks måneder beslutter den nyvalgte hovedbestyrelse for den fusionerede hovedorganisation sig for et nyt navn til organisationen.

Jordemoderforeningen bruger primært hovedorganisationen til spørgsmål indenfor uddannelsespolitik, EU og helt konkret er det hovedorganisationen, der kører arbejdsskadesager for jordemødre.