Ny formand i Midtjyllandskredsen

Som omtalt i sidste nummer blev Sille Richter Hansen valgt til ny formand for Jordemoderforeningens Midtjyllandskreds. Sille afløser Else Hansen, som ønskede mere tid til at videreuddanne sig.

Sille Richter Hansen er 36 år og har mand og to piger på 2 og 5 år. I 1999 blev hun uddannet som jordemoder og kom først på Hjørring Sygehus, hvor hun var et halvt års tid. Derefter kom hun til Holstebro, hvor hun stadig arbejder.

Sille blev tillidsrepræsentant for et års tid siden — primært fordi ingen andre meldte sig — og så blev hun bidt af det. Det er et meget spændende og vigtigt hverv at være TR, mener hun.

Sille Richter Hansen fortæller, at hun gerne vil arbejde for at synliggøre kredsbestyrelsens arbejde. Hun vil også gerne sammen med resten af bestyrelsen forsøge at binde den ret store kreds sammen.