Ny formand for Jordemoderforeningen

Lis Munk er ved urafstemning valgt som ny formand for Jordemoderforeningen.

Den 21. juni klokken 15 var sidste frist for at afgive sin stemme til formandsvalget.

Klokken 16.30 var optællingen færdig – overvåget af tre medlemmer af hovedbestyrelsen og foreningens eksterne revisor. Klokken 18 blev dette blad sendt til tryk.

Stemmefordelingen var

  • 962 stemmer til Lis Munk  – svarende til 70,5 procent
  • 351 stemmer til Sus Hartung  – svarende til 25,5 procent
  • 52 stemte blankt  – svarende til 4 procent

Der blev afgivet 1.365 stemmer svarende til en stemmeprocent på 52.

Den 20. juni blev det sidste af fem regionale valgmøder afholdt med deltagelse af i alt ca. 200 jordemødre. Billedet på forsiden og på denne side er fra Hovedstadsregionens møde, der måtte flyttes fra Kvæsthuset til større lokaler i DGI-byen på grund af mange tilmeldinger.

Den nyvalgte formand tiltræder 1.  september.

Der holdes afskedsreception for Lillian Bondo fredag den 30. august i Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads 30. Der kommer nærmere information om receptionen i Jordemoderforeningens nyhedsbrev og på www.jordemoderforeningen.dk.