Ny forening: Internationalt certificerede ammekonsulenter i Danmark

Den 23. november 2006 blev DACLC (Danish Association of Certified Lactation Consultant) stiftet.

Den 23. november 2006 blev DACLC (Danish Association of Certified Lactation Consultant) stiftet. Foreningen er en sammenslutning af danske certificerede ammekonsulenter med forskellige sundhedsfaglige baggrunde, herunder fire jordemødre, fire sundhedsplejersker, ni sygeplejersker samt en kandidat i biologi og kommunikation. DA CLC modsvarer de øvrige nationale sammenslutninger af ’International Board Certified Lactation Consultants’ (IBCLCs). Det har siden 1985 været muligt at blive certificeret som IBCLC.

Foreningens ønske er at skabe mulighed for, at dansk sundhedspersonale kan få en formaliseret, systematisk uddannelse i amning og at opmuntre til videnskabeligt og praktisk arbejde på området, der kan højne kvaliteten af sundhedspersonalets viden til gavn for kommende og nybagte spædbarnsfamilier.

Personer, der er i besiddelse af en IBCLCcertifikation, kan blive medlem af DA CLC. Medlemsskab koster 300 kr. årligt. For at blive certificeret skal man som sygeplejerske, sundhedsplejerske og jordemoder kunne dokumentere minimum 2.500 timers praktisk ammerådgivning samt minimum 45 timers undervisning i amning eller ammerelaterede emner, inden for de sidste tre år. Uddannelsen foregår primært som selvstudium, men der er mulighed for at danne studiegrupper med andre. Siden 2004 har det været muligt at deltage i et forberedelseskursus, som i år udbydes af Videncenter for Amning.

Læs mere om certificeringen på www.iblce-europe.org . Ønsker du at blive medlem af foreningen eller at erhverve en certificering skal du kontakte koordinatoren i Danmark, Ingrid Nilsson: in@remove-this.dsr-medlem.remove-this.dk  
 

Fra venstre i forreste række ses Susanne Carlsen, Anne Kyhnæb, Inger Okkels, Ragnhild Måstrup, Ingrid Nilsson, Kirsten Okholm. Bagest fra venstre Marianne Hermansen, Jeanett Kirkegaard, Jette With, Ellen Mikkelsen, Jane Larsen og Tine Jerris. <//span>