Ny bekendtgørelse om jordemoderuddannelsen

Fra den 1. august i år træder en ny uddannelsesbekendtgørelse i kraft. Endnu er studieordningerne på de tre uddannelsessteder ikke helt færdige. Derfor kan det ikke på nuværende tidspunkt vurderes præcis, hvad det kommer til at betyde for jordemoderuddannelsen.

På de tre jordemoderuddannelser er man lige nu i gang med at udarbejde studieplaner på baggrund af den nye bekendtgørelse. Studieplanerne udarbejdes af uddannelsesinstitutionernes studienævn og besluttes af de respektive fakultetsråd. Planerne indeholder detailbeskrivelserne af, hvordan bekendtgørelsen skal udmøntes, fx i fag, deres formål, indhold, normerede varighed og eksamensform samt rækkefølge.

Planerne kommer til at gælde for de studerende, der starter på uddannelsen til efteråret, og vil være helt implementeret i efteråret 2017.

Arbejdet med den nye bekendtgørelse har været en meget omfattende proces, som dog skulle holdes inden for de nuværende økonomiske rammer. Det betyder ifølge Margrethe Nielsen, lektor, ph.d. på Professionshøjskolen Metropol, at der ikke er de store forbedringer.

Den største nyhed – og forbedring – er overgangen til semesterordning, som betyder længere sammenhængende forløb. Omlægningen fra moduler og talrige prøver til semestre og væsentligt færre prøver vil ifølge Githa Cajus, studieleder på Professionshøjskolen UCN, betyde, at der bliver mere rum til den enkeltes læring:

– De længere forløb giver de studerende mulighed for i længere tid at fordybe sig i et fag, inden de skal prøves i det. De har mulighed for at vende tilbage til emner, hvis de føler behov for det. De kan men andre ord i højere grad lære i deres eget tempo.

Mere tid til det tværprofessionelle
De tværprofessionelle fag får lidt flere ECTSpoint i den ny bekendtgørelse end i den gamle bekendtgørelse, men det totale antal point stiger ikke. Margrethe Nielsen mener, at det betyder en udhuling af det monofaglige:

– Uddannelsen er i forvejen meget komprimeret. De studerende er virkelig hængt op både på skolen og i praktikken. EU-kravene kræver, at de studerende skal have et vist antal fødsler, det kan der ikke skæres i. Så en udhuling af de monofaglige fag er en forringelse, der kalder på bekymring, siger hun.

Githa Cajus regner med, at en del af udvidelsen af det tværprofessionelle kan placeres i den kliniske del af uddannelsen, hvor de studerende i høj grad arbejder sammen på tværs med andre faggrupper.

Uddannelserne havde ønsket at den engelske betegnelse for jordemoderuddannelsen i bekendtgørelsen skulle være ’Bachelor of Science of Midwifery’ (BSc Midwifery), således at den afspejlede uddannelsens naturvidenskabelige faglighed og evidensgrundlag. Men den indsigelse har ministeriet ikke valgt at efterkomme.

Ministeriet har valgt at beholde betegnelsen ’ Bachelor of Midwifery’.