Nul akupunktur før dokumentation

Jordemødrene på Skejby Sygehus sprudler af positive erfaringer. Men der går halvandet år endnu før effekten af fødselsakupunktur kan dokumenteres. Indtil da findes der ikke noget officielt tilbud om akupunktur på det store fødested

Hvis I vil behandle gravide og fødende med_ akupunktur, så må I dokumentere, at det virker! Så klart var kravet til jordemødrene på Skejby Sygehus, da de for mere end fire år siden gik til deres overlæger og spurgte om lov til at imødekomme kvindernes behov for alternativ smertebehandling.Siden har to særligt ihærdige jordemødre kæmpet for at kunne levere varen: en randomiseret, kontrolleret undersøgelse af akupunkturens effekt på fødselssmerter. Men resultatet af undersøgelsen ventes først klar om halvandet år, oplyser den ene af projekt-jordemødrene, Winnie Wurlitzer.

Historien om hvorfor undersøgelsen trækker sådan i langdrag er.lang. Den handler blandt andet om, at det er en sej proces at få en stor jordemoderstab uddannet og oplært i akupunktur på basisniveau. En periode med usædvanlig travlhed på sygehusets tre fødeafdelinger spiller også ind, og dertil kommer, at Winnie Wurlitzer og hendes kollega, jordemoder Lissa Borup, går særdeles grundigt til værks for at kunne imødegå kritik, når resultatet offentliggøres.

Helt tydeligt vestimulerende
Imens det videnskabelige projekt således lever sit eget liv, foregår der ting og sager i virkelighedens verden. Rundt omkring på fødestuerne gør jordemødrene deres erfaringer.- Vi har kunnet se, at akupunkturen også virker vestimulerende, selv om det egentlig slet ikke er det, vi behandler for. Det er en meget påfaldende "bivirkning", hvis man kan sige det sådan, siger Winnie Wurlitzer.

I løbet af de første 14 måneder af projektets udøvende fase blev 195 fødende behandlet med akupunktur. 67% syntes, at akupunkturen virkede smertelindrende, og godt 65% oplevede en beroligende effekt. Men 195 fødende er ikke nok. Der skal 500 til, før undersøgelsen er statistisk acceptabel, oplyser Winnie Wurlitzer, der dog ikke er bleg for at offentliggøre sine ganske udokumenterede, personlige erfaringer:

– Min oplevelse er, at der er nogle få, akupunkturen ikke virker på. Så er der nogle få, der bliver næsten smertefri, og der er en stor mellemgruppe, som får taget toppen af smerten, så de kan trække vejret roligere og arbejde konstruktivt med deres veer, sammenfatter hun.

Tidlig behandling virker bedst
Winnie Wurlitzer har også opdaget, at det som regel ikke nytter noget at behandle en fødende kvinde, der er meget langt i forløbet.- Hvis panikken er begyndt at gribe dem og de hyperventilerer, så er akupunkturen ikke kraftig nok til at kunne berolige dem igen. Man skal tidligere ind for at opnå en god smertelindrende effekt, siger hun.

Den vestimulerende effekt kan man dog altid opnå, uanset tidspunkt i fødselsforløbet, og så har Winnie Wurlitzer i øvrigt gjort en interessant iagttagelse i forbindelse med epiduralblokader:

– Akupunkturen har en fantastisk virkning på kvinder med en dårligt virkende epiduralblokade. Hvis blokaden for eksempel kun virker halvsidigt, så har jeg oplevet at akupunkturbehandlingen kunne fjerne smerterne i den ubedøvede side. Det synes jeg selv er vanvittigt spændende, siger hun.

Ønsker sig en klinik
Winnie Wurlitzer er ikke i tvivl om, at akupunkturen er kommet for at blive i den danske fødselskultur.- Mit fremtidsperspektiv er selvfølgelig, at metoden bliver indført som et fast tilbud på Skejby, når vi har afleveret vores projekt. Og så vil jeg personligt utroligt gerne åbne en klinik for graviditets-akupunktur, siger hun.

Foreløbig skal hun og Lissa Borup nu i gang med sidste fase af projektet. Fra første september lægger de 52 akupunkturuddannede jordemødre på Skejby igen håndkraft og kunnen til en videnskabelig undersøgelse, som kan blive afgørende for fødselsakupunkturens fremtid i Danmark.

Forskning fra bunden
Jordemødrene Lissa Borup og Winnie Wurlitzer startede deres projekt med at tage på et fem ugers forsknings-grundkursus. Derefter fik alle jordemødre på Skejby Sygehus tilbud om at komme på akupunkturkursus som led i projektet. Knapt 30 jordemødre meldte sig, og havde herefter 14 måneder til at opnå rutine.

l Fra marts 2001 foregik dataindsamling. Men i september 2001 blev projektet sat i bero, fordi jordemødrene ikke brugte akupunkturen tilstrækkeligt. Siden er to nye hold jordemødre blevet optrænet i brugen af akupunktur, så der nu er i alt 52 jordemødre tilknyttet projektet. Fra 1. september i år genoptages dataindsamlingen.

l Alle sunde og raske fødende på Skejby Sygehus får herefter tilbud om at deltage i projektet. De der siger ja, randomiseres til én af i alt tre behandlingsgrupper: 50% får akupunktur, 25% TENS og 25% får afdelingens almindelige tilbud om smertelindring. Akupunkturgruppen og TENS-gruppen har adgang til traditionel smertelindring efter behov.

l TENS-gruppen er tilføjet, fordi den formodes at rumme samme moment af placeboeffekt som akupunktur-behandlingen muligvis rummer. Jordemødrene håber at kunne udskille den egentlige akupunktureffekt fra den psykologiske effekt hos den fødende af at have en aktiv og engageret jordemoder tæt på.

l Det primære formål er at undersøge, om kvindens behov for traditionel smertelindring og beroligelse er mindre i akupunkturgruppen. Samt at få et billede af kvindens oplevelse af smerteintensitet og fødselsforløb med og uden akupunktur.

l Det sekundære formål er at afgøre, om akupunkturbehandlingen påvirker fødselsforløbet generelt. Det vil sige fødslens varighed, barnets velbefindende og forekomsten af fødselskomplikationer.