Nu starter overenskomstforhandlingerne – OK18

Jordemoderforeningen forhandler fornyelse af vores overenskomster for offentligt ansatte jordemødre i løbet af foråret 2018. Men allerede nu er processen skudt i gang, da vi skal have jeres bud på krav til forbedringer og da dialogen

Langt de fleste jordemødre er ansat i regionerne på overenskomst mellem Jordemoderforeningen og Danske Regioner. Men forhandlingerne om den regionale overenskomst kører sideløbende med forhandlingerne med Kommunernes Landsforening og med Staten. Også her er Jordemoderforeningen involveret i forhandlingerne. Læs mere herom andetsteds på denne side.

På de næste sider kan du læse vores debatoplæg. Det er udarbejdet sammen med Sundhedskartellet, som vi forhandler sammen med. Du kan også se, hvordan processen tidsmæssigt er tilrettelagt, og hvordan og hvornår vi har lokale aktiviteter om OK18.

Din tillidsrepræsentant er en central aktør i forbindelse med OK18 og det vil være via hende, at du kan gøre din indflydelse gældende med forslag til krav, som hovedbestyrelsen skal bringe videre til Sundhedskartellet og det store overordnede Forhandlingsfællesskabet.

Jordemoderforeningen er repræsenteret i forhandlingerne via Forhandlingsfællesskabet og Sundhedskartellet og i visse situationer direkte – alt efter hvilket tema, der forhandles. Den overordnede økonomiske ramme og fælles generelle aftaler forhandles således for alle – både regionalt og kommunalt ansatte – af Forhandlingsfællesskabet. Vores overenskomst og arbejdstidsaftale, som vi har fælles med ti andre organisationer, forhandles af Jordemoderforeningen sammen med Sundhedskartellet. Specifikke jordemodervilkår forhandles af Jordemoderforeningens formandskab med mandat fra foreningens hovedbestyrelse.

Der vil løbende blive orienteret om nyt på området direkte til tillidsrepræsentanterne og på jordemoderforeningen.dk/OK18.

Professionshøjskolerne
Hvis du er ansat på en professionshøjskole og dermed har statslig ansættelse, er dine tillidsrepræsentanter direkte orienteret om processen. Der er aftalt lokale medlemsmøder på de tre UC’er. Du kan få nærmere information her eller via din tillidsrepræsentant. Der er også løbende orientering på jordemoderforeningen.dk/OK18.

Kommune eller SOSU-skole
Er du ansat i en kommune eller på en SOSU-skole, hvor du ikke har en tillidsrepræsentant, kan du sende dine eventuelle forslag til krav direkte ind til sekretariatet via jordemoderforeningen. dk/OK18. Du vil også være velkommen til at deltage på de regionale møder med Lillian Bondo (se liste over møder).

Tidslinje 
OK18
Forhandlingsforløbet på det regionale område:

2017
17.- 30. august Tillidsrepræsentanterne afholder møder på de regionale arbejdspladser med orientering og debat om OK18 og forestår indsamling af forslag til krav

1. september Frist for indlevering af forslag til krav direkte til Jordemoderforeningen

11. september Frist for kredsbestyrelserne for at aflevere deres bearbejdede forslag til krav til Jordemoderforeningens sekretariat

13. september Hovedbestyrelsen behandler forslag til krav

29. september Jordemoderforeningens og øvrige organisationers forslag til krav behandles af Sundhedskartellets forhandlingsudvalg og af Forhandlingsfællesskabets Forhandlingsudvalg

12. december Forslag til krav udveksles af Forhandlingsfællesskabet og Sundhedskartellet med de regionale og kommunale arbejdsgivere

2018
Januar/februar Forhandlinger med arbejdsgiverne

28. februar Seneste afslutning af alle forhandlinger

12. marts Stormøde for tillidsrepræsentanter

Marts Urafstemning

1. april Ny overenskomst eller konflikt hvis der ikke opnås et resultat 

OK18: Elektronisk afstemning
Afstemning om resultatet ved OK18 foregår udelukkende elektronisk.

Når forhandlingsresultatet er klar i marts 2018 modtager alle stemmeberettigede medlemmer af Jordemoderforeningen, der er ansat på det regionale, kommunale eller statslige område, en mail, der giver adgang til afstemningen.

Der vil ikke blive sendt brev ud om afstemningen. Det betyder, at det er yderst vigtigt, at oplysninger om mailadresse og ansættelsessted er opdaterede i Jordemoderforeningens medlemssystem.

Hvis du er i tvivl, om vi har din - korrekte - mailadresse i medlemskartoteket, kan du tjekke det ved at gå ind på www. jordemoderforeningen.dk/login. For at komme ind på din side skal du bruge medlemsnummer og de seks første cifre i dit cpr-nr.

Du kan også få oplyst dit medlemsnummer ved at maile til sek@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk. Du skal i mailen oplyse navn og fødselsdato. Der kan være lidt ventetid før, du får dit medlemsnummer tilsendt, da det foregår manuelt. 

Regionale møder om OK18
Jordemoderforeningen og de regionale kredsforeninger inviterer til regionale medlemsmøder, hvor Landsformand Lillian Bondo, kredsformanden og forhandlingsleder Lene Maigaard vil orientere om den kommende proces og lægge op til en diskussion af, hvilke prioriteringer, vi skal gøre i vores krav til arbejdsgiverne, og hvad vi kan forvente den anden vej fra. Møderne afholdes her:

Hovedstadskredsen
Tid:
Mandag den 21. august kl. 12.00-14.00
Sted: Sankt Annæ Plads 30, lokale 2163 og 2172
Tilmelding til Birgit Plough senest den 17. august på bipl@remove-this.youmail.remove-this.dk

Syddanmarkskredsen
Tid:
Tirsdag den 22. august kl. 16-18
Sted: Kolding Sygehus

Sjællandskredsen
Tid:
Mandag den 28. august kl. 12.30-14.30
Sted: Holbæk Sygehus

Midtjyllandskredsen
Tid:
Onsdag den 30. august kl. 16-18
Sted: Hospitalsenheden Horsens

Nordjylllandskredsen
Tid:
Torsdag den 17. august kl. 9.30-11.30
Sted: UCN