Nu kan jordemødre arbejde og samtidigt uddanne sig til kandidat i jordemodervidenskab

En ny erhvervsuddannelse, kandidat i jordemodervidenskab på Syddansk Universitet (SDU), slog dørene op her til efterårets studiestart. Jordemoderforeningen har i kongresperioden arbejdet hårdt for, at tankerne om uddannelsen kunne blive til virkelighed, og leder af kandidatuddannelsen Christina Prinds har nu store forventninger til uddannelsen.

Uddannelsesleder Christina Prinds ser et stort behov for, at jordemødre nu kan læse en ny erhvervs-kandidatuddannelse i jordemodervidenskab, på SDU. På uddannelsen læser studerende flere fag sammen med studerende fra fire andre kandidatuddannelser i henholdsvis ergoterapi, fysioterapi, klinisk sygepleje og den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. På flere af de uddannelser har det siden 2018 været muligt at tage en erhvervskandidat-uddannelse.

Jordemødre kan nu veksle mellem et arbejdsliv på fødegangen og et studieliv på skolebænken, hvis de ønsker at tage en akademisk overbygning i jordemodervidenskab. Den nye uddannelse tager fire år i stedet for to, og man er i den resterende tid tilknyttet sin arbejdsplads i mindst 25 timer om ugen. Uddannelsen er blevet til efter et stort ønske fra SDU. To gange er der søgt om tilladelse ved Uddannelses- og Forskningsministeriet, og to gange er der givet afslag. Tredje gang lykkedes det.

– Jeg har lige haft en jordemoder i røret, der spurgte til den nye erhvervsuddannelse. Jeg håber og tror, at der i stigende grad kommer mere interesse, siger uddannelsesleder Christina Prinds og fortsætter:

– For vi har ikke haft tradition for en akademisering af vores fag. Men de sidste år har vores profession fået en ny erkendelse af, at et kandidatniveau er gavnligt for både vores virksomhedsområde og vores professionsområde. Det kliniske og akademiske arbejde er ikke hinandens modsætninger, men hinandens forudsætninger. Så hvis vi vil være med til at definere, hvordan vores profession skal udvikle sig, så må vi også have kompetencerne til det.

Trængsel i den kliniske uddannelse
Optaget på den kliniske jordemoderuddannelse er steget i kongresperioden. Behovet for et øget optag bunder i et forventet stigende fødselstal, mangel på jordemødre på fødeafdelingerne – i nogle dele af landet – samt et bredere virksomhedsområde for jordemødre.
Hovedstadsområdet har været mest berørt af vakante stillinger, og derfor er hovedparten af de ekstra uddannelsespladser gået til Københavns Professionshøjskole, hvor optaget i 2018 blev hævet ca. 30 procentSom følge af Corona vedtog Folketinget i foråret 2020, at optaget på blandt andet jordemoderuddannelsen skulle øges yderligere i 2020. Antallet af optagne jordemoderstuderende er på landsplan steget med syv procent fra 2019, svarende til 16 studerende. I 2019 blev der samlet optaget 243 studerende på jordemoderuddannelserne, mens der i 2020 er optaget 259 studerende.

Siden 2014 har jordemødre kunnet læse en almindelig kandidatoverbygning i jordemodervidenskab. Siden da er er der uddannet i alt 47 kandidater og syv studerende er startet i 2020.

Nye døre åbner sig

Der er i år startet én jordemoder på erhvervsuddannelsen, men flere har vist interesse. Christina Prinds understreger, at en tæt kontakt til sin arbejdsgiver er vigtig, når man læser uddannelsen.

– Der er perioder på uddannelsen, hvor der er større belastning end i andre perioder. Derfor er det vigtigt, at man sammen med sin arbejdsgiver kan lægge sin arbejdstid fleksibelt. Til gengæld for den fleksibilitet, får man en medarbejder, der kan bidrage aktivt til afdelingen – ofte allerede under uddannelsen, hvis der er brug for en jordemoder, der for eksempel har styr på projektledelse eller kvalitetsudvikling, siger hun.

Det er de samme kompetencer, som man får fra den almindelige toårige uddannelse, som man kommer ud med, når man til sidst står med sit afsluttende eksamensbevis i hånden:

– Hvis man drømmer om at undervise, forske, være projektleder eller arbejde med sundhedsområdet ude i en kommune eller en region, så er uddannelsen rigtig god, siger Christina Prinds.