Normreduktion på danske fødesteder

Flere fødesteder landet over har indgået aftale om ordninger, der giver jordemødre mulighed for at vælge normreduktion i stedet for udbetaling af ulempeydelser. En aftale betyder, at jordemoderen kan regne med et fast og påregneligt lavere timetal i vagtskemaet. Ordningerne varierer – for eksempel med hensyn til, om man også kan blive normreduceret i ferieperioder, hvor mange timer, der reduceres for og hvor mange, der kan indgå i ordningen.

  • I Region Hovedstaden er der aftale om normreduktion på Rigshospitalet og på Nordsjællands Hospital i Hillerød. På Hvidovre Hospital er en aftale snart klar og på Herlev Hospital arbejder man ligeledes med en aftale.
  • I Region Sjælland har jordemødrene ikke mulighed for normreduktion bortset fra i individuelle tilfælde som fx efter sygdom eller barsel (Slagelse)
  • I Region Syddanmark har jordemødrene ikke muligheden for normreduktion nu, men der er fokus på at afsøge muligheden.
  • I Region Midtjylland har alle fødesteder aftaler om normreduktion. Det har gjort, at 90 procent af jordemødrene på Aarhus Universitetshospital er fuldtidsansatte.
  • I Region Nordjylland har alle fødesteder aftale om normreduktion. Kun ganske få jordemødre på de mindre arbejdspladser har ønsket at indgå i ordningen.