Nordisk jordemoder kongres i København

Jordemoderforeningen er vært ved Nordisk Jordmorforbunds kongres til næste år. Nu efterlyses jordemødre, der vil bidrage med indlæg, posters mv. samt jordemødre, der vil være med til at gennemlæse abstracts.

Når Jordemoderforeningen næste år slår dørene op for mange hundrede kolleger fra de nordiske lande, er det til en kongres, der på flere punkter adskiller sig fra tidligere kongresser. Under temaet ’Videnskab og praksis’ vil deltagerne komme til at opleve en blanding af forelæsning om den nyeste forskning, workshops og erfaringsudvikling fra det praktiske jordemoderliv. Som en helt ny disciplin vil der også være storytelling på programmet, hvor jordemødre i korte indlæg kan fortælle om højdepunkter i deres arbejdsliv, om de svære beslutninger og meget mere.

Vil du bidrage?
Kongressen er helt afhængig af, at mange jordemødre har lyst til at bidrage til programmet med videnskabelige resultater, oplæg om faglige problemstillinger, fortællinger osv. Derfor indkalder kongressens videnskabelige komite abstrakts inden for en række kategorier, som er nærmere beskrevet på www.njf2010.dk. Fristen for indsendelse af abstracts er 1. oktober 2009.

Der er desuden brug for jordemødre, der vil være med til at vurdere de mange abstracts, vi forventer at få. Hvis du derfor kunne tænke dig at være reviewer ved kongressen kan du læse mere om denne spændende opgave på www.njf2010.dk.

Fristen for at tilmelde sig som reviewer er den 1. august 2009. Opgaven skulle være overkommelig, idet hver reviewer får et begrænset antal abstracts inden for sit særlige interesseområde, til gennemlæsning.

Nordisk Jordmorforbunds kongres finder sted den 3.-5. juni 2010 i Bella Center, København. Frem til den 15. januar 2010 er prisen 3.900 danske kroner. Her efter er prisen 4.400 danske kroner. Læs mere om kongressen på www.njf2010.dk