Norden mødte verden

Norden mødte verden, da Nordisk Jordmorforbunds kongres åbnede i Gøteborg i midten af maj, hvor formanden for ICM og dermed verdens jordemødre, Frances Day-Stirk, holdt åbningstalen.

– Kvinder dør, fordi de ikke har adgang til kvalificeret jordemoderhjælp. 200 millioner kvinder har ikke adgang til kvalificeret jordemoderhjælp og svangreomsorg, sagde hun.

I 2013 døde 289.000 kvinder i forbindelse med abort, graviditet, langtrukne fødsler, blødning og eklampsi, næsten tre millioner børn døde i den første måned efter fødslen og 2,6 millioner børn var døde ved fødslen.

– At nedbringe mødredødeligheden vil blandt andet kræve, at der sættes fokus på de basale behov hos alle verdens kvinder og mindre på højt specialiseret svangreomsorg for de få, sagde Frances Day-Stirk.

For at det skal lykkes, skal AAAQ gennemføres: Availiability – tilstedeværelse af kvalificeret jordemoderhjælp. Accessibility – de økonomiske muligheder for at kvinder har adgang til de nødvendige sundhedsfaciliteter. Acceptability – respektfuld omsorg. Quality – kvalitet i ydelserne.

FN vedtog i september 2015 17 SDGmål – Sustainable Development Goals – der inden 2030 skal udrydde fattigdom, bekæmpe ulighed og uretfærdighed og tackle klimaudfordringerne.

Ifølge SDG skal mødredødeligheden være under 70 pr. 100.000 fødsler og den neonatale dødelighed skal være under 12 pr. 1.000 i 2030. I dag er tallene mindst ti gange højere i en lang række lande.

Særlig mål nummer 3 om reproduktiv sundhed og mål nummer 5 om ligestilling og ligeværd er interessante for jordemødre, sagde Frances Day-Stirk, der var den første keynotespeaker på NJF-kongressen Göteborg.

En række dokumenter er baggrunden for udformningen af de to mål. Et af dem er WHOs ‘State of the Worlds Mothers’. Den viser blandt andet, at Norge ligger på førstepladsen med hensyn til gode forhold for at føde børn og passe en familie. Danmark ligger på en femte plads. Men selvom vores region ligger i den gode ende, så kan SDG være et godt redskab til forbedringer. Fx ses der – også i Danmark – en stigning i antallet af mødredødsfald, sagde Frances Day- Stirk og kom med et par anbefalinger.

– Styrk partnerskabet med kvinderne i jeres region. Styrk jeres uddannelse, byg oven på det gode fundament, I har. Og styrk indflydelsen på beslutningstagerne i jeres land, brug jeres viden som argumentation, sagde Frances Day-Stirk og opfordrede til at være opsøgende overfor ny viden.

– Der er så meget evidens derude, som ikke bliver brugt i praksis.