NJF2010: ’Verden behøver jordemødre mere end nogensinde’

Der var hilsner fra verdens jordemødre og fra den danske sundhedsminister, da Nordisk Jordmorforbunds (NJF) 18. kongres åbnede for en tre dage lang kongres. Jordemoderforeningen stod som arrangør af kongressen.

Ca. 600 jordemødre fra de seks medlemsorganisationer i Nordisk Jordmorforbund mødtes den 3. juni ved åbningen af den tre dage lange kongres. Også jordemødre fra Grønland, der ikke er selvstændige medlemmer af NJF, havde fundet vej til København og det samme havde enkelte jordemødre fra fjernere himmelstrøg.

Det er første gang, at kongressen har engelsk som sit arbejdssprog – en naturlig udvikling i et globaliseret samfund, sagde Lillian Bondo.

– Vi ønsker alle at kunne tiltrække udenlandske kapaciteter som oplægsholdere og som deltagere, og desuden er engelsk andetsproget for de fleste unge, sagde hun videre og fortsatte:

– Vi ved, at kvinder verden over dør af usikre aborter og af at føde. De dør af blødning, infektioner, af underernæring og af dystoci. Alt sammen på grund af sparsomme ressourcer og på grund af mangel på uddannede fødselshjælpere. Jordemødre gør forskellen mellem liv og død, sagde Lillian Bondo.

Paradoksalt nok lider de udviklede vestlige lande af det omvendte problem. Her dør kvinderne ikke som følge af dårligt uddannede jordemødre. Tværtimod har de nordiske jordemødre udviklet en faglig model, der, kombineret med medicinsk viden, har stor succes. I de nordiske lande handler problemet om overbehandling.

– Unødvendige indgreb er blevet en del af vores sundhedssystem. Selvfølgelig kan man udrette meget godt med medicinsk indgriben. Det kan redde liv og endda til tider skabe liv. Men, når medicin og teknik ikke bruges rigtigt, så kan det i værste tilfælde tage liv, sagde Lillian Bondo.

Spred jeres viden
Afsluttende forhandlinger i Folketinget gjorde, at indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder måtte melde afbud til åbningen af kongressen. I stedet sendte ministeren en hilsen gennem sin departementschef Kristian Wendelboe. Wendeboe opfordrede til at fortsætte udvekslingen af viden på tværs af fag- og landegrænser.

– Resultater fra forskning eller erfaring fra god klinisk praksis skal spredes. Hvis et hospital får en god ide, hvorfor skal den så ikke også bruges på nabohospitalet eller på hospitaler i nabolandene, spurgte departementschefen.

– Hvis I for eksempel finder en smartere måde at forebygge fødselsangst på, eller en måde at undgå unødvendige kejsersnit, så spred den viden, opfordrede Kristian Wendelboe.

Hilsen fra verdens jordemødre
– Vi ved, hvad der kan gøres for at nedbringe mødre- og børnedødeligheden og vi ved, at det er en indsats, der vil kunne betale sig i form af sunde mødre og børn og dermed velfungerende familier, sagde Eva Selin i sin hilsen ved åbningen af den nordiske kongres. Eva Selin overbragte en hilsen på vegne af ICM’s ledelse (International Conferederation of Midwives), der repræsenterer 250.000 jordemødre verden over. En af årsagerne til at det alligevel går meget langsomt med at sænke tallet for mødre og børn, der dør i forbindelse med fødsler, handler om uddannelse.

– Vi mangler 350.000 jordemødre på verdensplan. ICM arbejder for at uddanne og træne jordemødre og fødselshjælpere, så kvinder kan føde i trygge rammer. Verden behøver jordemødre mere end nogensinde, sagde Eva Selin videre.