NJF2010: “Ingen taler om kejsersnit som en operation”

Saglig information, tilstedeværelse, imødekommenhed og kontinuitet spiller en stor rolle for kvindernes og deres partneres tilfredshed under graviditet, fødsel og barsel. Imødekommer vi de kommende forældre på disse områder?

Hvad skal der til for, at de nybagte mødre og deres partnere ser tilbage på graviditeten, fødslen og barselperioden med tilfredshed? Og afspejler de tilbud og den omsorg, som jordemødre giver de gravide og fødende, så forældrenes ønsker og behov?

De spørgsmål var Ingegerd Hildingsson blevet bedt om at se nærmere på. Den svenske jordemoder var inviteret som en af tre hovedtalere på Nordisk Jordmorforbunds kongres og afsluttede kongressens faglige program lørdag den 5. juni. Ingegerd Hildingsson er doctor, lektor og chefredaktør på Sexual and Reproductive Health, den svenske jordemoderforenings nye forskningstidsskrift.

– Hvis der er noget, der kan provokere jordemødre, så er det de to yderpunkter: Når en gravid fastholder, at hun vil føde hjemme – og gerne i vand – eller når en kvinde beder om et kejsersnit – uden medicinsk grund, sagde Hildingsson, der taler ud fra svenske forhold, hvor hjemmefødsler ikke er et tilbud i den offentlige svangreomsorg.

Kvinder, der vælger at føde hjemme, prioriterer hygge over sikkerhed, lyder folkedommen ofte. Kvinder, der derimod vælger at føde ved kejsersnit, omtales ofte som karrierekvinder med hang til kontrol.

– Vi bliver provokeret af begge yderpunkter, men som fødselshjælpere har vi en meget forskellig tilgang til henholdsvis hjemmefødsel og selvvalgt kejsersnit, sagde Ingegerd Hildingsson og henviste til en betydelig større imødekommenhed overfor kvinder med ønske om kejsersnit.

I Sverige ønsker mellem 2 og 5 procent af de gravide at føde hjemme. Kun en brøkdel føder reelt hjemme, nemlig omkring 100 om året. Mellem 7 og 8 procent af de gravide har et ønske om at føde ved kejsersnit – heraf får hver tredje deres ønske opfyldt på trods af større risiko for infektion, blødning og narkoseproblemer for moderen og hypoglykæmi og vejrtrækningsproblemer for barnet.

Et stort svensk studie over planlagte hjemmefødsler påviste ikke nogen akutte komplikationer, men færre indgreb, færre perineale rifter og mindre blødning. 12 procent af de planlagte hjemmefødende, der indgik i undersøgelsen, blev overført til hospital under fødslen eller kort efter. En af de væsentligste grunde til overflytningen var jordemodermangel.

Frygt og kejsersnit
Ingegerd Hildingsson ser imidlertid på baggrunden for selvvalgt kejsersnit på en ganske anden måde.

– Stigningen i fødselsrelateret frygt hænger tæt sammen med den stigende kejsersnitsfrekvens. Kvinder, der frygter for fødslen, er mere tilbøjelige til at efterspørge et kejsersnit og til at få det, siger Ingegerd Hildingsson og afviser dermed magelighed som årsag til ønsket omkejsersnit.

– Vi ved, at der bag ønsket om selvvalgt kejsersnit, ligger frygt for fødslen og tidligere negative fødselsoplevelser, sagde Hildingsson. Hun afviste ideen om, at den gode fødselsoplevelse først og fremmest handler om, at kvinden får sine primære ønsker opfyldt.

– I teorien lyder det jo rigtigt, men ny forskning viser, at det ikke altid forholder sig sådan, sagde Ingegerd Hildingsson. Den ny forskning sammenligner kvinder med og uden fødselsangst med hensyn til fødselsmåde og fødselsoplevelse. For kvinderne uden fødselsangst gjaldt, at de rapporterede i mindre grad om negativ fødselsoplevelse uanset fødselsmåde,mens kvinder med fødselsangst havde en betydelig dårligere fødselsoplevelse uanset fødselsmåde.

– En måde at tolke dette på er, at kejsersnit ikke er den rette løsning for kvinder, der frygter for fødslen. Vi må finde andre værktøjer til at hjælpe dem med, sagde Ingegerd Hildingsson.

”De skærer kroppen op…”
Kvinder er generelt tilfredse med den omsorg, de får under fødslen. Alligevel ser næsten 40 procent tilbage på fødslen uden tilfredshed. Akut kejsersnit og instrumentel forløsning er der vigtigste parametre for en dårlig fødselsoplevelse, men også epiduralblokade og igangsættelse af fødslen trækker ned. På plussiden nævnte Hildingsson, at det at føde med en kendt jordemoder højner tilfredsheden. Hvis man udelukkende er på spontane vaginale fødsler uden indgreb, er det kun tre procent, der ser tilbage på fødslen med negative følelser.

– Disse resultater understreger vigtigheden af at fremme den normale fødsel. Hvordan gør vi så det, spurgte den svenske forsker ud i salen.

Internationale undersøgelser viser, at en fagligt velfunderet jordemoder, ultralydscanning i et passende antal, kort ventetid, saglig information, venligt og imødekommende personale og den samme jordemoder under graviditeten tæller på plussiden for de kommende forældre. En svensk undersøgelse understøtter de internationale resultater, idet respondenterne her også lægger vægt på, at moderens og barnet tilstand jævnligt kontrolleres.

– Kvinderne, der medvirkede i undersøgelsen, foreslog, at der skulle lægges flere undersøgelser i starten af graviditeten, at det skulle være nemmere at få fat i en jordemoder i graviditeten og at der skulle være mere tid sammen med hende, sagde Hildingsson.

Den svenske undersøgelse viser videre, at det er vigtigt for kvinden, at partneren involveres. Udsagn fra fædrene viste, at de ofte ikke føler sig ordentligt informeret under graviditeten og at de ikke oplever, at jordemoderen inddrager dem.

– På den anden side, så ønsker mændene heller ikke at tage fokus fra kvinden, så alt i alt konkluderer jeg, at mændene ikke har noget imod at spille andenviolin i denne sammenhæng, siger Ingegerd Hildingsson, der citerede en far, hvis barn blev født ved kejsersnit

”Det er en operation, de skærer kroppen op, men ingen taler om kejsersnit som en operation”.
Se Ingegerd Hildingssons oplæg og powerpointpræsentation