NJF2010: Frygten

Angst for fødslen får kvinder til at fravælge at få børn eller til at foretrække kejsersnit. Og angsten sender ofte kvinden ud i ensomhed. De svenske aurora klinikker har særlige tilbud til fødselsangste kvinder.

”Det var som om nogle andre leverede barnet til mig”. ”Jordemoderen viste ingen interesse for mig”. ”Jordemoderen talte om mig, selv om jeg var til stede”.

Citaterne stammer fra et kvalitativt studie, hvor ni andengangsfødende fortalte om deres første fødselsoplevelser og disses betydning for den nuværende graviditet. Alle havde negative erindringer med i bagagen fra første fødsel.

Undersøgelsen er gennemført af den svenske jordemoder og doktorandstuderende Christina Nilsson, der præsenterede resultaterne på kongressen.

Studier viser, at i de nordiske lande er det mellem 5 og 10 procent af alle gravide, der oplever svær angst. Angst der påvirker dagligdagen for den gravide, får hende til at føle sig anderledes, udenfor fællesskaber og giver hende en ensomhedsfølelse.

– Kvinderne oplevede, at de ikke var til stede, hverken rummæssigt eller i forhold til andre mennesker og at de heller ikke var i kontakt med sig selv. Kvinderne kunne også berette om ufuldstændige fødselsoplevelser og om oplevelsen af ikke selv at have præsteret fødslen, fortalte Christina Nilsson.

De ni kvinder, der indgår i undersøgelsen, har været tilknyttet en auroraklinik, der findes på svenske fødeafdelinger og er bemandet med jordemødre med særlig indsigt i at behandle fødselsangst. Kvinden får tilbud om et antal møder med et team af jordemødre med særlig erfaring i at hjælpe fødselsangste gravide til en bedre fødselsoplevelse gennem aftaler og fødselsplaner.

Resultater fra et bachelorprojekt, der blev fremlagt på kongressen af to nyuddannede svenske jordemødre, viste, at tre ud af fire gravide, der havde søgt hjælp i en klinik og som primært ønskede at føde ved kejsersnit valgte at føde vaginalt.

Christina Nilsson kan træffes på Christina.nilsson@remove-this.hb.remove-this.se