NJF Kongres: Vær varsom med stimulationen

Vestimulation uden indikation øger frekvensen af instrumentel forløsning.

Mange fødende får veerne stimuleret med Syntocinon uden, at kriterierne for dystoci er opfyldt. Et norsk studie viser, at 43,8 procent af en undersøgt gruppe af førstegangsfødende får medicinsk vestimulation. Heraf opfylder 42,5 procent ikke kriterierne for dystoci.

– Vi ved, at en del kvinder bliver stimuleret uden, at de opfylder kriterierne for dystoci. Men hvorfor forholder det sig sådan?, spurgte Stine Berlitz og svarede selv.

– Det hænger sammen med, at man som jordemoder kan have det sådan, at ”noget må jeg gøre” – og så er S-droppet let tilgængeligt. Brugen af droppet er ofte mere en handling end en nødvendighed, sagde Stine Berlitz, der har gennemført undersøgelsen af medicinsk vestimulations betydning for førstegangsfødende henholdsvis med og uden dystoci.

Undersøgelsen viste blandt andet, at hos fødende uden dystoci øges risikoen for instrumentel forløsning og for episiotomi, når de får S-drop sammenlignet med fødende, der ikke bliver vestimuleret.

Studiet understreger vigtigheden af, at diagnosen ”dystoci” stilles ud fra fastsatte kriterier.

– Måske skal vi erstatte Friedmanns kurve med Zongs, foreslog Bernitz i erkendelse af, at fødslen ikke nødvendigvis progredierer lineært, som Friedmanns kurve forudsætter.

Et andet forslag var at slukke droppet, når veerne igen er etablerede og dermed lade kroppens egen veproduktion tage over.