NJF Kongres: Tunge løft øger risikoen for abort

Et dansk studie indikerer, at Arbejdstilsynets anbefalinger om, hvor meget og hvor tungt gravide må løfte, kan præciseres.

Data fra den nationale fødselskohorte Bedre Sundhed for Mor og Barn har været udgangspunktet for et forskningsprojekt gennemført af Mette Juhl, der er jordemoder, MPH, ph.d. og ansat som postdoc ved Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed ved Rigshospitalet. På Nordisk Jordmorforbunds kongres i Oslo fortalte Mette Juhl om studiet, hvor man har undersøgt sammenhængen mellem tunge løft og risikoen for abort.

– I studiet fandt vi en øget risiko for spontan abort hos kvinder med tunge løft på arbejde. De nye resultater giver en god anledning til at revurdere og eventuelt opdatere de aktuelle retningslinjer i Danmark i forhold til rådgivning af gravide kvinder med tungt fysisk arbejdet. En gennemgang af forskningslitteraturen viser, at de få studier, der findes på området, er af ældre dato, og at de ikke entydigt viser, om der er en sammenhæng mellem løft i arbejdet og abort. Det er desuden meget væsentligt, at fremtidige studier inddrager detaljerede oplysninger om løft og om ergonomien omkring løft samt præcise data om, hvornår i graviditeten kvinden har arbejdet med løft, siger Mette Juhl.

Tidligere anbefalede Arbejdstilsynet, at gravide kvinder ikke måtte løfte enkeltgenstande over 12 kilo og over 1.000 kilo i alt på en arbejdsdag. I 2009 blev disse grænser fjernet på grund af et utilstrækkeligt videnskabeligt grundlag.

Fødselskohorten rummer 100.000 kvinder over hele landet, som blev rekrutteret tidligt i graviditeten i perioden 1996-2002. Blandt 71.500 graviditeter af kvinder i arbejde, var der 2.487 spontane aborter og 343 dødfødsler.

I analyserne blev graviditetsudfald hos kvinder med og uden tunge løft på arbejdet sammenlignet. Oplysningerne om løft kom fra telefoninterview omkring 12.-16. graviditetsuge. Kvinderne blev spurgt, om de på deres arbejde dagligt løftede på noget, der vejede 11-20 kilo og over 20 kilo. Svarede de ja, blev de spurgt om antallet af daglige løft. 2.032 ud af de 2.487 kvinder, som aborterede før det planlagte interview, blev interviewet efter de havde aborteret.

Studiet viste, at kvinder, der havde tunge løft på arbejde, havde større sandsynlighed for en tidlig spontan abort end kvinder, der ikke løftede. Risikoen steg jo flere gange og jo flere kilo, kvinderne løftede om dagen. Fx havde kvinder, der løftede 101-200 kilo om dagen, en 38 procent forøget risiko sammenlignet med kvinder, der ikke løftede. Og for kvinder, der løftede over 1.000 kilo om dagen, var risikoen fordoblet. Risikoen for sen spontan abort var også forøget ved tunge løft, men forskellen var ikke lige så markant. Der fandtes ingen sammenhæng mellem løft og dødfødsel.