NJF Kongres: Indsigt i kvinders oplevelser

Fødesteder i Danmark har efterspurgt viden om kvinders
tilfredshed med svangreomsorgen. Derfor har
Danske Regioner siden 2011 hvert år taget temperaturen
på tilfredsheden gennem en spørgeskemaundersøgelse.

Karen Fritsen var en af de få ikke-jordemødre, der holdt oplæg på Nordisk Jordmorforbunds kongres i Oslo. Hun er en af tovholderne på den landsdækkende undersøgelse af patienttilfredshed for fødsler – LUP Fødsel – som hvert år fortæller aktører bag tilrettelæggelse samt udøvelse af svangreomsorgen i Danmark om, hvor der kan være brug for forbedringer. Det er Danske Regioner, der står bag LUP, men Enheden for Brugerundersøgelser i Region Hovedstaden, der står for udførelsen.

– Fødestederne har selv henvendt sig for at blive undersøgt. Det er en lidt speciel opgave, fordi det ikke er patienter, vi taler om, når vi undersøger tilfredsheden i svangreomsorgen, fortæller Karen Fritsen. LUP bliver også foretaget på andre specialer i sygehusvæsnet.

Bag LUP Fødsel står en følgegruppe, der blandt andre tæller jordemødre fra fødestederne. Følgegruppen kommer sammen med den overordnede styregruppe med forslag til ændringer og justeringer i de årligt tilbagevendende spørgeskemaer. I det seneste spørgeskema var der fokus på tidlig udskrivelse efter fødslen og på efterfødselssamtalen. Emner, som der ligeledes har været fokus på i Sundhedsstyrelsens revision af kapitel 15 i Anbefalinger for svangreomsorgen, der træder i kraft til efteråret.

– Vi ændrer kun på spørgsmålene, når der er tvingende grunde til det. Ellers er det svært at sammenligne en udvikling over tid, siger Karen Fritsen.

Resultatet af den seneste LUP Fødsel viser blandt andet, at der er positive oplevelser med den information, som den gravide får hos egen læge og med den information, hun får fra jordemoderen om fødslen. Kvinderne er også gennemgående tilfredse med jordemodertilstedeværelse under fødslen. På negativsiden står, at mange gravide føler sig usikre på amningen, når de er vendt tilbage til eget hjem.

LUP Fødsel analyserer også data på tværs.

– For eksempel viste data fra Region Hovedstaden en signifikant sammenhæng mellem det antal jordemødre, som en gravid ser i løbet af graviditeten, og hendes oplevelse af, om hun får tilstrækkelig information, siger Karen Fritsen.

Danske Regioner undersøger hvert år, hvordan brugerne oplever svangreomsorgen på danske fødesteder. Det fortalte Karen Fritsen fra Enheden for Brugerundersøgelser om på den nordiske kongres.