Nice girls never make history

Nordisk Jordmorforbunds kongres i Island blev åbnet med et brag af en tale af Franka Cadee, formand for verdens jordemødre. Hun slog fast, at jordemødre har et ansvar for at forsvare kvinders rettigheder.

Franca Cadee er formand for International Confederation of Midwives, ICM, der tæller over en million jordemødre i 119 lande. Næste ICM-kongres er i Bali fra den 21.-25. juni 2020.

Netop hjemvendt fra Nordisk Jordmorforbunds kongres 2019 i Reykjavik sidder vi tilbage på kontoret i København og er fyldt af stolthed over jordemoderfaget. Udover de mange spændende og yderst kvalificerede oplæg i løbet af konferencen, gjorde særligt stemningen til åbningsceremonien et stort indtryk og gav stof til eftertanke. At sidde i en sal med så mange fagligt engagerede og passionerede fagfæller gav en helt særlig stemning og en oplevelse af, at vi sammen kan gøre en masse godt for familierne.

Vi blev også fyldt af det ansvar, der følger med vores fag, da Franka Cadee, forkvinde for International Confederation of Midwives, ICM, holdt sin inspirerende åbningstale. Her slog hun fast, at vi som jordemødre, har et ansvar for at forsvare kvinders rettigheder. I tider hvor kvinders rettigheder på det reproduktive område er under hårdt pres, er det en del af vores ansvar at kæmpe for disse rettigheder. Det være sig når kræfter ønsker at begrænse kvinders mulighed for sikker familieplanlægning, men også når kvinders øvrige valg i forbindelse med graviditet og fødsel ikke respekteres. Dette ansvar indebærer at sige fra over for den stigende medikalisering og mængden af unødige indgreb, men også at tilbyde kvinder pleje, omsorg og behandling når det er nødvendigt. Med andre ord gælder det om ikke at gøre „to much, to early“ eller „to little to late“. Et sådant forsvar af kvinders rettigheder kræver faglig refleksion, viden og mod.

En todimensionel kvindekamp 
Franka Cadee talte således om, at vi som jordemødre må advokere for, at alle får sikker, god og respektfuld pleje under graviditet, fødsel og barsel. Under parolen „We all can do it“ talte hun både om det sammenhold, der skal til for at kvinders rettigheder kan sikres, men også om at disse rettigheder bør være for alle. Dermed fastslog hun, at vi i denne kamp ikke blot må kæmpe for majoriteten, men kæmpe for alle uanset religion, etnicitet, seksualitet eller social klasse. I forhold til sammenholdet talte hun om, at jordemødre må stå sammen, både for de gravide og fødende, men også for os selv som faggruppe. At jordemødre skal kæmpe for fagets berettigelse, og at vi skal respekteres for den vigtige samfundsmæssige opgave, vi løfter.

Netop det sidste blev man i den grad mindet om under kongressen: jordemoderfagets værd og potentiale. Med bredden og kvaliteten i de aktiviteter og den forskning, der blev præsenteret i Reykjavik, kan man håbe at denne viden i fremtiden og i højere grad vil blive brugt i tilrettelæggelse af svangreomsorgen. Således at al den solide jordemodervidenskab omsættes som middel i den to-dimensionelle kvindekamp, som Franka Cadee omtalte; kampen for kvinders rettigheder, både som mødre og jordemødre.

Franka Cadee sluttede sin tale med en opfordring til at smide fløjlshandskerne med ordene „nice girls never make history“. Så lad os tage det som en opfordring til at være vores ansvar og jordemoderfagets potentiale bevidst, både i faglig kamp for jordemødres rettigheder og i kamp for kvinders ret til ordentlig omsorg.

Om forfatterne: Julia Kadin Funge og Signe Bjørnholt Marcussen er begge ansat på Jordemoderuddannelsen ved Københavns Professionshøjskole. 

Læs alle artiklerne om Nordisk Jordmorforbunds kongres 2019