NFJ Kongres: Teori og praksis skal hænge sammen

En af de udfordringer, som jordemoderuddannelsen i Danmark har stået overfor de seneste år, er et stigende antal studerende, der forlader uddannelsen.

– Frafaldet er stagneret de sidste to år, men som det er nu, kan vi se, at frafaldet primært sker på første år, det er de yngste, der falder fra og langt de fleste er optaget gennem kvote et, fortalte lektor Eva Rydahl, der, sammen med fire kolleger fra PH Metropol i København, fortalte nordiske kolleger om udfordringer i den danske jordemoderuddannelse.

Der er flere grunde til, at studerende vælger uddannelsen fra, fortalte Eva Rydahl.

Nogle oplever, at de er for unge, at uddannelsen ikke indfrier deres forventninger – de søgte måske ud fra, at der er prestige i jordemoderuddannelsen – eller at arbejdstiderne ikke passer dem. Frafaldet kan selvfølgelig også skyldes private forhold.

Jordemoderuddannelsen arbejder aktivt for at undgå frafald og for at imødekomme de behov, som de jordemoderstuderende har, så de kan tilegne sig de teoretiske, tekniske og kliniske færdigheder, som er forudsætningen for at blive jordemoder. Det handler blandt andet om at skabe sammenhæng mellem den teoretiske og den praktiske del af uddannelsen. Det sker blandt andet gennem tilbud om supervision og gennem Sundhedsklinik Metropol, hvor studerende fra forskellige professioner tilbyder vejledning og behandling til ansatte og studerende på uddannelsesstedet.