Natarbejde og brystkræft

Internationale eksperter har for nylig på vegne af WHO konkluderet, at der er en sandsynlig sammenhæng mellem natarbejde og brystkræft.

Det har i en årrække været diskuteret, om natarbejde øger risikoen for kræft, og der har for nyligt været modstridende konklusioner i pressen. International Agency for Research on Cancer (IARC), der er WHO’s kræftforskningsinstitut, har siden 1972 haft til opgave at vurdere årsager til kræft hos mennesker. Seniorforsker Johnni Hansen fra Kræftens Bekæmpelse har deltaget i en grundig udredning af natarbejde for IARC.

– Konklusionen blev, at natarbejde sandsynligvis øger risikoen for brystkræft. Nogle undersøgelser peger på, at en person skal have haft mindst 20 til 30 års natarbejde, før der ses en øget risiko for brystkræft, forklarer Johnni Hansen.

Det vides ikke med sikkerhed, hvorfor kvinder, der arbejder om natten, har en øget risiko for brystkræft. Man ved imidlertid, at når man udsættes for lys om natten, fx ved natarbejde, så forstyrres døgnrytmen og dermed bl.a. hjernens produktion af hormonet melatonin og cellernes interne kommunikation. Det indebærer bl.a., at cellerne bliver dårligere til at reparere fejl, hvilket på længere sigt kan medvirke til kræft. Endvidere svækkes immunforsvaret, der også beskytter os mod kræft.

Ifølge Johnni Hansen er der også andre faktorer end lyspåvirkning om natten, der kan spille ind i forhold til brystkræft og nattevagt. Fx søvnmangel og det, at personer, der går i nattevagt, spiser anderledes og på andre tidspunkter end dagarbejdere.

Kan man sige noget om, hvordan man skal tilrettelægge sine vagter for at undgå brystkræft?

– Desværre er vores viden indtil videre meget begrænset. Vores bedste råd må derfor foreløbig være at begrænse antallet af nattevagter for den enkelte. Mere konkrete råd om tilrettelæggelse af natarbejde ville være baseret på gæt. Vi mangler meget mere forskning inden for dette område, forklarer kræftforskeren.

Han har dog et godt råd til kvinder i nattevagt:

– Nogle personer tager en genstand for at falde i søvn oven på vagten. Det vil jeg fraråde, for bare en genstand dagligt kan være med til at øge risikoen for brystkræft.

  • Skal du i nattevagt, er det vigtigt at spise fiberholdigt og drikke 1½ l vand dagligt — det kan hjælpe til at forebygge maveproblemer.
  • Fasthold at spise 3 hovedmåltider om dagen — de to skal gerne ligge fast trods nattevagt.
  • Dyrk motion — det giver bedre søvn.
  • Sov evt. 1½ time inden du møder på vagt — det svarer ifølge søvnforskere til en søvncyklus.
  • Husk madpakken — hold ikke vagt på vingummi, chokolade og kaffe.