Når der ikke kan laves nødberedskab

De jordemødre, der af Jordemoderforeningen stilles til rådighed for et nødberedskab, skal være medlemmer af Jordemoderforeningen og ansat på det pågældende arbejdssted. På arbejdspladser, hvor en væsentlig del af vagterne dækkes af jordemødre fra vikarbureauer (der er ansat i bureauet og ikke på fødestedet), kan det være umuligt at etablere et nødberedskab. Det er tilfældet ved fødeafdelingen ved Odense Universitetshospital, hvor hver tredje stilling er ubesat. Stedet er derfor ved aftale mellem Jordemoderforeningen og hospitalsledelsen undtaget fra strejken.

På fødesteder, hvor ubesatte stillinger eller lav normering i det daglige medfører, at mange vagter bliver dækket af FEA-vagter*, kan det ligeledes være svært at etablere et nødberedskab. Forklaringen herpå er, at jordemødrene, der stilles til rådighed for et nødberedskab som udgangspunkt skal arbejde efter deres ansættelsesbrøk.

amk

*FEA-vagter er Frivilligt Ekstra Arbejde, som er en aftale, der indgås lokalt. FEA-vagter er ikke identisk med overarbejde, da det er frivilligt og med en særlig og højere honorering.