Når der er brug for et skub

Ulighed i sundhed starter allerede i fostertilværelsen. Jordemødre har et ansvar for den tidlige indsats, som kan være med til at give mere lighed fra starten.

Sundhedsminister Astrid Krag (SF) måtte melde afbud som gæstetaler ved Jordemoderforeningens medlemsmøde, der fandt sted i starten af oktober og i år havde temaet ‘Lighed i sundhed – styrkes ved jordemoderindsats’. I stedet fik deltagerne en videohilsen fra ministeren, der tog udgangspunkt i jordemødres ansvar for at støtte alle gravide i at give deres børn den bedste start – allerede i graviditeten.

”Som jordemødre har I ansvar både for at opspore de meget sårbare gravide, men også de gravide, der har brug for et skub i den rigtige retning i mod en sundere levevis”.

Gravide er meget motiverede for at ændre levevis til gavn for deres kommende barn og jordemoderkonsultationen er et trygt rum for den gravide at være i. Det skal udnyttes positivt, mener ministeren.

”I har som jordemødre særlige kompetencer til at opspore og nå ind til de særligt sårbare gravide, der har brug for mere hjælp til at gøre noget andet og bedre for sig selv og barnet”.

Astrid Krag slog også et slag for det tværfaglige samarbejde. Familierne skal opleve, at der er sammenhæng i deres graviditets- fødsels- og barselforløb.

”Det er vigtigt, at I deler jeres viden fra graviditeten og fødslen med familiens praktiserende læge, med sundhedsplejersken og måske også med hjemkommunen. Viden må ikke gå tabt, når barnet er født. Også her skal vi sikre sammenhængende forløb, hvor jeres kompetencer spiller sammen med andre fagprofessionelles kompetencer. Og altid med kvinden i centrum,” sagde sundhedsministeren til deltagerne på medlemsmødet.

Medlemsmødets tema, ‘Lighed i sundhed – styrkes ved jordemoderindsats’, bliver behandlet i kommende numre af Tidsskrift for Jordemødre.

Se sundhedsministerens videotale til deltagerne på medlemsmødet.