Nålestik sparer gravide for sygedage

Akupunktur som smertelindring under fødslen er veldokumenteret, men tilbudet burde også omfatte behandling af graviditetsgener, der ellers ikke kan afhjælpes men koster sygedage. Det mener akupunktur-kyndige jordemødre på Frederiksberg Hospital.

Marianne Bonde Carnera er ikke i tvivl; hvis hun ikke regelmæssigt havde fået akupunktur mod kvalme under sin graviditet, var hun ikke sluppet med de forholdsvis få sygemeldinger, det trods alt beløb sig til. Hun blev dog helt friholdt fra at have nattevagter som læge på Amtssygehuset i Glostrup, hvor hun arbejdede, inden hun gik på barsel.

– Det kunne jeg slet ikke klare. Udover den voldsomme kvalme var jeg træt og uoplagt fra jeg stod op til jeg gik i seng, siger den 36-årige andengangs-fødende, der først hørte om muligheden for at få akupunktur mod kvalme i sin 15. graviditetsuge. På det tidspunkt burde ubehaget ellers ifølge faglitteraturen være et overstået kapitel.

– I de værste perioder kom jeg på fødeafdelingen på Frederiksberg Hospital tre gange om ugen. Jeg ringede først for at høre om de lige kunne behandle mig. Min konsultationsjordemoder var enormt fleksibel til lige at bruge to minutter på at sætte nåle i mig, som jeg så sad med i tyve minutter, mens hun lavede noget andet. Akupunkturen virkede efter et par timer og betød, at jeg kunne have en tålelig hverdag i en periode derefter. Og jeg behøvede i alt fald ikke at gå i seng klokken otte hver aften, siger Marianne Bonde Carnera, der siden er blevet bekendt med, at et par praktiserende læger i København også benytter den kinesiske nåle-terapi på patienter med graviditetsrelaterede symptomer.

Medierne fokuserer på smerte
Akupunktur har især en kendt effekt på indikationer som netop graviditetskvalme, bækkenløsning, karpaltunnelsyndrom, lændesmerter, hudkløe, hæmorroider, hovedpine, migræne, iskias og ødemer.

Frederiksberg Hospital har siden 1998 haft et fast tilbud om akupunktur som bl.a. smertelindring under fødslen, og samtlige jordemødre på fødeafdelingen har gennemgået et femdages kursus i obstetrisk akupunktur. Jordemoder Eileen Spellerberg, der er en af akupunktur-pionéerne på afdelingen, så imidlertid gerne, at der kom mere fokus på hvordan akupunktur også kan lette livet for gravide. Hun har netop fået offentliggjort en artikel i Ugeskrift for Læger om, hvordan 691 kvinder – og 23 af afdelingens akupunktur-udøvende jordemødre – vurderede brugen af akupunktur under især fødsler, men også i beskeden grad i forbindelse med graviditetsgener. Formålet med analysen var først og fremmest at se, hvordan den rutinemæssige brug af obstetrisk akupunktur fungerer med hensyn til bl.a. effekt og bivirkninger (se boxen).

– Normalt er medierne mest interesseret i akupunktur i forbindelse med smerter, blod og fødsler. På det område er der efterhånden også skabt god evidens for virkningen ved fx lændesmerter, igangsættelse og løsning af moderkagen. Det er imidlertid langt mindre kendt, at vi også har nogle redskaber, der kan hjælpe gravide af med gener, der ellers ikke findes nogen behandling for. Og som i mange tilfælde betyder, at de må sygemelde sig fra deres arbejde. Jeg kunne ønske at imødekomme behovet med et generelt tilbud om akupunktur til gravide, men det har hidtil ikke været muligt at finde midlerne til det, konstaterer hun.

Gik over gevind
Sammen med kollegerne Dorte Bertelsen og Lise Madsen udgør Eileen Spellerberg ‘fortroppen’ af akupunktører på fødegangen på Frederiksberg Hospital. De har alle gennemgået en akupunktør-uddannelse på halvandet år. Mens de øvrige jordemødre på afdelingen udøver såkaldt ‘opskrifts-akupunktur’ på en række helt specifikke indikationer og udfra en afdelings-manual, er de tre autoriserede til selv at stille diagnoser og behandle patienter mere individuelt.

– Det er frustrerende, at vi faktisk kunne tilbyde disse kvinder noget mere end den gængse symptombehandling – men at vi desværre ikke har kapacitet til det. Det rygtedes jo ude i byen, at man kan få hjælp her, og det har betydet, at vi sommetider har behandlet kvinder, der slet ikke skal føde på Frederiksberg Hospital. Det gik lidt over gevind på et tidspunkt, siger Dorte Bertelsen.

– Det er i det hele taget stressende, at vi ofte må afvise gravide, som vi kunne have hjulpet. Men når vi accepterer at hjælpe én gravid, tager det tid fra vores andre opgaver. Så vi må proppe dem ind, som vi bedst kan. Men de fleste ville have godt af at komme tidligt i graviditeten og som minimum én gang om ugen. Det er der bare slet ikke ressourcer til, tilføjer Lise Madsen.

Svært at måle resultatet

I modsætning til under en fødsel, hvor virkningen typisk indtræder prompte, kan det være svært altid at dokumentere om lindringen af graviditetsubehag sker spontant eller som resultat af akupunkturen. Registreringen af behandlingens effekt på gravide i Eileen Spellerbergs undersøgelse er sket ved det efterfølgende jordemoderbesøg og på baggrund af den gravides egen erfaring. Men samtlige tre jordemødre har fået masser af taknemmelige tilbagemeldinger, og det har for længst overbevist dem. Og hvis den slags personlige observationer ikke umiddelbart kan oversættes til videnskabelig evidens, så burde det indlysende argument om sparede sygedagpenge på samfundsbudgettet vel kunne overbevise de bevilgende politikere, pointerer de.

– Det er jo den slags håndfaste argumenter, der skal til, hvis man skal have et nyt, relevant tilbud gennemført i sundhedssektoren i dag. Da vi sidste år skulle have bevilget penge til at afholde et kursus for de nyansatte jordemødre, der endnu ikke kendte til akupunktur, fik vi i første omgang afslag. Så satte vi os ned en søndag formiddag og gjorde op, hvor stor stigningen i pethidin-forbruget var blevet efter, at der på grund af personaleudskiftning og ekstra-normeringer var kommet så mange nye jordemødre til. Så fik vi vores kursus, siger Dorte Bertelsen.

Artiklen ‘En retrospektiv analyse af resultaterne af obstetrisk akupunktur på Frederiksberg Hospital’ blev offentliggjort i Ugeskrift for Læger 165/10 2003. Medforfatter er læge Steen L. Smidt-Jensen.

Jordemødre og fødende enige om effekten af akupunktur
Ifølge jordemoder Eileen Spellersbergs data-analyse af 691 gravide og fødende på Frederiksberg Hospital, er der en bemærkelsesværdig overensstemmelse mellem de fødendes og jordemødrenes vurdering af effekten af akupunktur. Jordmødrene var dog en anelse mere tilbageholdende end de kvinder, der havde lagt krop til nålestikkene. Således tilkendegav 42,2 procent af de fødende og 40,6 procent af jordemødrene at akupunkturen havde 'fuld effekt', mens henholdsvis 33,3 og 33,4 procent angav 'nogen effekt'.

Akupunkturen blev for 81,5 procent af kvindernes vedkommende udelukkende givet under fødslen, især mod smerter og anspændthed, samt som igangsættelse, ved vesvækkelse og placentaretention. En yderligere indikation var amningsproblemer efter fødslen. De øvrige 18,5 procent af kvinderne modtog behandling for forskellige graviditetsrelaterede symptomer. Det vil bl.a. sige kvalme, bækkenløsning, hudkløe, hovedpine, migræne, lændesmerter, karpaltunnelsyndrom, og ødemer.

Effektvurderingen blev foretaget på en skala fra 0 (ingen effekt) til 3 (fuld effekt), og blev noteret på et særlig skema for hver af de fødende. Først noterede jordemoderen sin score uden at orientere kvinden, som efterfølgende angav sin vurdering. For de kvinder, der havde fået akupunktur for graviditetsgener, blev effekten udelukkende vurderet af kvinderne selv i ugerne efter behandlingen.

Som bivirkninger ved akupunkturen blev der blandt de 691 kvinder registreret to kortvarige tilfælde af besvimelse, begge i forbindelse med en allerede kendt 'nåle-fobi', samt ni tilfælde af døsighed. Der blev også noteret ét tilfælde af forbigående dropfod. Ved en neurologisk undersøgelse fandt lægerne, at det ikke kunne udelukkes, at en læsion af nervus peroneus var forårsaget af stimulation med en akupunkturnål. Patienten kom sig dog fuldstændigt.

Eileen Spellerberg måtte opgive at vurdere anvendelsen af akupunktur i forhold til apgar-score, perinatal morbiditet samt forbrug af oxytocin og morfika da H:S´s officielle fødselsstatistik er ufuldstændig.