Mødredødelighed: Næsten fire gange højere i Slovakiet og Storbritannien end i Norge og Danmark

Mødredødeligheden er faldet markant i højindkomstlande i de senere år. Men alligevel er der stor forskel på, hvor farligt det er at være gravid og fødende i europæiske højindkomstlande.

En gruppe af forskere har sammenlignet data fra otte højindkomstlande for bedre at forstå forskellene i mødredødelighed. Landene, som forskerne har sammenlignet, er Danmark, Finland, Frankrig, Italien, Nederlandene, Norge, Slovakiet og Storbritannien.

Forskerne trak data fra International Network of Obstetric Survey Systems (INOSS), en international samarbejdsorganisation, der har som formål at samle data om alvorlig sygdom under graviditet og fødsel. Data fra 2013 og enten tre eller fire år frem alt efter antallet af fødsler i de forskellige lande blev trukket ud.

Dødsfald under graviditet og op til et år efter fødslen blev inkluderet i analysen, og en mødredødelighedsratio for alle dødsfald op til 42 dage efter fødslen af et levende barn blev derefter udregnet. Det samme blev dødsfald, der skete mellem 43 dage og et år efter afsluttet graviditet, og som blev defineret som ’sene dødsfald’.

Dataanalysen afslørede, at mødredødelighedsratioen var fire gange højere i Slovakiet end i Norge.

Når datasættene blev sorteret efter alder, viste det sig, at mødredødeligheden var højest for både de yngste og de ældste mødre i alle landene bortset fra Nederlandene. For eksempel havde kvinder under 20 år dobbelt så stor risiko sammenlignet med kvinder i aldersgruppen 20-29, og kvinder over 40 år havde næsten fire gange så stor dødsrisiko.

Analyserne viste også, at i alle lande bortset fra Norge var mødredødelighedsrationen mindst 50 procent højere for kvinder, der selv var født i et andet land eller havde etnisk minoritetsbagrund. Og det viste sig, at hjerte-karsygdomme og selvmord var de førende dødsårsager i de fleste af landene. Studiet var et observationsstudie, og afdækker dermed ikke noget om årsager og virkning.

Find originalartiklen

Originalartikel: Diguisto C, Saucedo M, Kallianidis A et al. “Maternal mortality in eight European countries with enhanced surveillance systems: descriptive population based study” publiceret i BMJ, 2022

Laveste i Norge – højeste i Slovakiet:

1 Norge

2 Danmark

3 Nederlandende

4 Finland

5 Frankrig

6 Italien

7 Storbritannien

8 Slovakiet