Mødregruppe uden børn

På Frederiksbjerg i Århus har førstegangsgravide siden 2008 fået tilbud om at starte i mødregruppe allerede i 32. graviditetsuge. Det er jordemødre og sundhedsplejersker i området, der står for koordinationen, og udbyttet er stort, selv om indsatsen er lille.

Tryksværten var dårligt nok tør, da Anne Damgaard Asmussen, Ditte Roldborg og Inger Marie Mogensen drog af sted til Nordisk Jordmorforbunds kongres i Bella Centret i starten af juni med evalueringsrapporten om tidlige mødregrupper i Århus under armen. Så det var et både dugfriskt og klokkeklart resultat, de tre Skejby-jordemødre kunne fremlægge for deres kongres-kolleger: Nemlig at forsøget er en udpræget succes, som scorer højt på tilfredshedsbarometret hos de førstegangsgravide.

– Vi synes jo, det er en meget enkel ting med en stor effekt. Samtidig er det historien om et godt samarbejde mellem jordemødre og sundhedsplejersker, siger Anne Damgaard Asmussen om det snart tre-årige forsøg med at starte mødregrupper i 32. graviditetsuge frem for seks-otte uger efter fødslen, som det er almindelig praksis.

Fordelen ved at introducere de kommende mødre for hinanden så tidligt er, at de alt andet lige formodes at have mere overskud til at lære hinanden at kende og etablere et brugbart netværk, inden barnet ankommer, og at de følgelig vil være bedre til at støtte hinanden efter fødslen. Altså et kvalitetsløft i svangreomsorgen helt i tråd med Sundhedsstyrelsens anbefalinger

De gravides egen idé
Faktisk kom idéen fra de gravide selv, fortæller Anne Damgaard Asmussen.

– Det er simpelthen en efterspørgsel, vi har reageret på. Vi har siddet med de førstegangsgravide i konsultationerne og hørt dem efterlyse andre gravide at dele erfaringer og tanker med, forklarer hun.

En anden væsentlig baggrund for, at projektet blev til noget,er at jordemødre og sundhedsplejersker i Område Centrum har delt kontor og holdt kaffepauser sammen siden 2003.

– Da vi flyttede sammen blev vi opfordret til samarbejde, så vi startede med at kigge nærmere på hinandens arbejdsområder. Nogle af jordemødrene var med sundhedsplejerskerne på besøg i hjemmene, og omvendt tog nogle af sundhedsplejerskerne på besøg i jordemoderkonsultationen og på fødegangen. Desuden har vi holdt cirka tre årlige møder, og det var ved et af disse møder, vi inspirerede hinanden, fortæller Anne Damgaard Asmussen, der håber, at det gode samarbejde kan fortsætte, selv om jordemoderkonsultationerne nu samles på Skejby Sygehus.

Enkelt at gennemføre
Et af de store plusser ved projektet er, at det næsten er gratis at gennemføre, fortsætter hun.

– Det kræver stort set kun, at vi husker at spørge de gravide, om de er interesserede, og at de rigtige papirer derefter kommer de rigtige steder hen, så sundhedsplejerskerne kan sammensætte grupperne. Dét er jo overskueligt, mener Anne Damgaard Asmussen.

På Frederiksbjerg tilstræbes det, at hver gruppe består af seks førstegangsgravide. De inviteres til intromøde hos sundhedsplejersken i uge 32 og opfordres derefter til at mødes ugentligt på privat basis.

I uge 36 inviteres hver gruppe – nu med mænd – til en to timers fødselssnak hos jordemoderen, og denne ekstra investering af jordemodertimer er projektets eneste udgift.

Resultatet er en næsten udelt tilfredshed. Af de 252 førstegangsgravide, som har deltaget i evalueringen af projektet, er der ingen, der udtrykker utilfredshed. 65 procent mener, det er meget vigtigt, at grupperne etableres før fødslen og 26 procent at det blot er vigtigt.

33 procent tillægger netværket i mødregruppen meget stor betydning og 44 procent stor betydning.

73 procent oplyser, at de har mødtes en gang om ugen, som det blev anbefalet, 16 procent mere end en gang om ugen og 10 procent hver anden uge, og samtaleemnerne har i overvejende grad været graviditet og fødsel, overvejelser omkring amning,det kommende barn og familiedannelsen.

På spørgsmålet om hvad man bruger sin mødregruppe til, svarer 96 procent socialisering, mens vidensøgning, fællesaktiviteter og snak om personlige ting også er populært.

Konklusionen er, at etableringen af tidlige mødregrupper i høj grad kan anbefales. Det mener både jordemodergruppen og sundhedsplejerskerne bag Frederiksbjerg-forsøget, der krydser fingre for, at tilbuddet i første omgang gøres permanent og siden indføres i hele Århus Kommune.

Gisninger om fødselsreaktioner
– Hvis vi kunne påvise, at de tidlige mødregrupper er med til at forebygge efterfødselsreaktioner, ville det jo virkelig være noget, der battede. Men det kan vi desværre ikke, siger Anne Damgaard Asmussen. Både Skejby-jordemødrene bag forsøget og sundhedsplejerskerne i team Frederiksbjerg tør dog godt antyde en mulig sammenhæng.”Vi kan ikke måle på, om det forebygger fødselsdepressioner, men vi kan have en fornemmelse. Forskellen kan være, at man bedre kan hjælpe hinanden. Der er en generel formodning om, at man kommer et lag dybere ned og hurtigere åbner op i de tidlige mødregrupper, men om det sker reelt, må være gisninger på det foreliggende grundlag*,” noterer sundhedsplejerskerne."Det er vigtig, det er de mennesker man har knyttet lidt bånd til, man skal fortælle sin fødselsoplevelse om. Virkelig vigtigt man har fået en relation først. Jeg har grædt i den mødregruppe et par gange efterhånden.

Citat fra Evalueringsrappporten

"* ”Mødregruppe med start i graviditeten — et tværfagligt og tværsektorielt projekt i primærsektoren” er titlen på evalueringsrapporten, som er lavet i starten af 2009 på baggrund af erfaringen fra 42 mødregrupper med i alt 252 førstegangsmødre på Frederiksbjerg i Århus.

Rapporten kan downloades her http://np.netpublicator.com/netpublication/n13823950

Fordelen ved at etablere mødregrupper allerede i graviditeten er, at man lærer hinanden at kende som personer, inden de små kommer til verden og sætter dagsordenen. Her er det lige oppe over for kvinderne i Julie Krogsgaards mødregruppe. Det er Julie, der står som nummer to fra venstre.Et godt samarbejde mellem jordemødre og sundhedsplejersker er en væsentlig forudsætning for, at de tidlige mødregrupper kan etableres. Et sådant samarbejde har de på Frederiksbjerg i Århus, hvor pilotprojektet er gennemført af blandt andre (fra venstre) Lis Fenger (shpl), Lone Bjerg (shpl), Grethe Kjær (shpl), Lisbeth Bang (shpl), Inger Marie Mogensen (jdm), Jeanett Møldrup (sekretær i sundhedsplejen), Ditte Roldborg (jdm), Anne Damgaard Asmussen (jdm.) - De tidlige mødregrupper kan helt klart anbefales, konkluderer Anne Damgaard Asmussen.