Møde med mange ubekendte

Et held, at konflikten blev udskudt, syntes tillidsrepræsentanterne i Region Syddanmark, da de mødtes sidst i marts.

Skal alle scanninger fritages for konflikt, som lægerne åbenbart insisterer på i Region Syd under henvisning til uopsættelighedstesen? Og hvad med barselplejen; er det tilladt at indføre tvungen ambulant fødsel og lukke barselgangene?

– Vores oversygeplejerske i Svendborg siger, at kvinderne har ret til at være indlagt, og at man ikke kan indføre tvungen ambulant fødsel, fremfører TR-suppleant Lotte Kofoed.

I Haderslev, Kolding og Sønderborg er der derimod planer om at sende alle hjem ambulant, og det giver jo lidt flimmer på skærmen. Den slags burde koordineres centralt, mener forsamlingen og undrer sig over, at det ikke er sket.

– Jeg tror, vi skal kontakte DSR’s regionskontor og få en afklaring. Heldigvis er der jo tid endnu, konstaterer regionsformand Kirsten Lyck fra Sønderborg.

– Ja, det er da godt, konflikten blev udskudt. Ellers havde vi vist været på herrens mark.
Absurd teaterLuften er tyk af frustration over de mange uafklarede spørgsmål i mødelokalet på Rytterkasernen i Odense. Det er jordemødrenes tillidsrepræsentanter i Region Syddanmark, der holder møde med konflikten under opsejling.

– Jeg synes, det er bindegalt, fremturer Gitte Valeur, tillidsrepræsentant fra Svendborg.

Der måbes rundt om bordet: Er Svendborg da ikke oppe på barrikaderne?

– Jo, vi er. Fighterånd har vi masser af. Men for mig at se, giver det ikke mening mere at føre arbejdskamp på denne måde. Det er jo absurd, at vi skal have tilladelse af arbejdsgiverne til at strejke på ganske få udvalgte punkter, argumenterer Gitte Valeur.

Især hvis man betænker, at det, som man kæmper for, er at få hævet rammen for lønforbedringer fra 12,8 til 15 procent. Det er jo småpenge i lyset af alle de kræfter, en konflikt koster, synes hun.

– Det er rigtigt, at det overhovedet ikke er de få procenter, der rykker noget. Det væsentlige er, at det samlede sundhedskartel nu viser vilje til at få sat fokus på lønforskellene. Det er dét, der er det fremadrettede perspektiv, mener Kirsten Lyck.
Små marginalerHun foreslår en runde med gennemgang af situationen på hvert enkelt fødested.

Esbjerg lægger ud.

– Vi stiller med et nødberedskab, men sådan arbejder vi jo nærmest i forvejen, siger Anne Christi Engvig, suppleant for Ina Thy Hølmkjær, der er tillidsrepræsentant i Esbjerg.

Det vil sige, at de fødende ikke kommer til at mærke den store forskel. I heldigste fald kan der skæres 40-50 timer på ugebasis, men det er kun, hvis der ikke er sygdom, og hvis konflikten ikke bryder ud på en onsdag, så igangværende ferier ikke kan inddrages.

– Det er det samme i Sønderborg, konstaterer Kirsten Lyck. Vi er generelt så få, at nødberedskabet dårligt kan hænge sammen.

Til gengæld kan der hentes lidt timer i konsultationerne, og det bliver løsningen blandt andet i Kolding, Svendborg og Esbjerg, hvor de gravide må indstille sig på at trække et nummer og tage plads i køen til en såkaldt nødkonsultation.
Scanninger berøres– Vi skærer også misdannelsesscanningerne væk, men bibeholder tilbuddet om nakkefoldsscanninger, meddeler Charlotte Thougaard Holm, tillidsrepræsentant i Kolding.

I Sygehus Sønderjylland (Sønderborg og Haderslev) rører man derimod ikke scanningerne – i princippet.

– Vi retter ind efter de lægelige anvisninger, men det er også fordi, vi ved, at scanningerne primært varetages af en jordemodervikar, som jo bliver trukket ud af beredskabet under en konflikt, bemærker Kirsten Lyck med et rævesmil.

Så på den måde bliver der alligevel påført brugerne lidt gene, og det er jo i bund og grund det, en strejke handler om.

– Hvem har egentlig ansvaret for at informere de gravide. Det er jo ret væsentligt, kommer én i tanker om.

Svaret er, at jordemødrene ikke kan gøres ansvarlige for information af brugerne. Det er regionens arbejde, men det rejser så et nyt spørgsmål: Mon de er klar over det i Region Syddanmark?