Mobiltelefoner redder liv

Forsker Stine Lund har valgt at bruge sin karriere på at nedsætte
mødredødeligheden blandt afrikanske kvinder. I øjeblikket er hun i gang med forskningsprojektet ’Wired Mothers’, der bruger mobiltelefoner til at forbedre kontakten mellem gravide kvinder
og sundhedssystemet på Zanzibar.

Det er farligt at sætte børn i verden. Ikke mindst på Zanzibar uden for Tanzanias østkyst. I 2008 døde 87 kvinder under deres graviditet og i forbindelse med selve fødslen. Det svarer til en ratio på 422 per 100.000 levende fødte børn. En af de kvinder, der nemt kunne være endt i statistikkerne over mødredødelighed, er 24-årige Fatma Ameir. Under hendes fødsel opstod der en komplikation, og hun ville med stor sandsynlighed være forblødt, hvis ikke hun var taget på hospitalet for at føde. Men fordi hun havde adgang til en mobiltelefon, havde hun løbende været i kontakt med den lokale jordemoder, og det fik hende i sidste ende til at tage på hospitalet. 

Mobiler ændrer vaner
På Zanzibar foregår omkring halvdelen af alle fødsler uden hjælp fra en uddannet jordemoder, men i stedet med hjælp fra traditionelle fødselshjælpere. Sådan var det også for Fatma de to første gange, hun fødte. Traditionelle fødselshjælpere kan være gode nok alle de gange, en fødsel går efter bogen. Men i det øjeblik, der opstår komplikationer, kan det udvikle sig til en livstruende situation for både mor og barn. Derfor understreger læge og ph.d. studerende Stine Lund, at det vigtigste er, at kvinder føder superviseret af uddannet fødselspersonale og har adgang til livsreddende behandling i tilfælde af en fødselskomplikation. Men adgang alene er ikke nok, det er også et spørgsmål om at ændre vaner blandt kvinderne på Zanzibar, og begge dele kan det Danida-støttede projekt, Wired Mothers, være med til. En ’wired mother’ er en gravid kvinde med adgang til en mobiltelefon og igennem den får hun forbindelse til uddannet sundhedspersonale, der kan hjælpe, hvis hun oplever problemer i forbindelse med sin graviditet. Kvinden kan ringe gratis til sin jordemoder og modtager desuden løbende sms-beskeder for eksempel om at huske at tage forebyggende jern og folinsyre piller og påmindelser om aftaler med jordemoderen.

Innovativ brug af teknologi
Da Stine Lund og hendes kollegaer fik idéen til Wired Mothers, vidste de ikke, at de tog det forholdsvis nye begreb mHealth i brug. For hende og hendes kollegaer handlede det ”bare” om at tænke nyt og prøve at bruge nogle nye metoder i arbejdet med at få de kommende mødre til at benytte sig af uddannet sundhedspersonale, men i dag opfatter Stine Lund ’Wired Mothers’ som et pioner-projekt.

– Vi er en slags pionerer på det her felt. Så vidt jeg ved, er vi et af de allerførste videnskabelige forskningsprojekter, hvor mobiltelefoner forsøgsvis bliver brugt til at forbedre sundheden blandt gravide kvinder og deres nyfødte børn, fortæller hun.

Wired Mothers er en del af Stine Lunds ph.d. studie. Sammen med sit forskningsteam er hun nu ved at undersøge, hvilken effekt Wired Mothers har haft. De undersøger blandt andet, hvordan det har virket at kommunikere med mobiltelefoner, når man skal have kvinder til at benytte sig af uddannet sundhedspersonale i forbindelse med graviditet og fødsel. Fatma Ameir er i hvert fald en af de kvinder, hvor det er lykkes at ændre hendes vaner. Hun er meget glad for at have fået tilbuddet om at blive en ’wired mother’ og har også benyttet sig af mobiltelefonkontakten undervejs i graviditeten.

– Jeg har ringet fem gange, fordi jeg har været syg, og ville vide om jeg skulle foretage mig noget særligt i forhold til min graviditet, forklarer hun.

Først når alle data er analyseret, kan Stine Lund sige noget om, hvordan det egentlig er gået, men hun har en fornemmelse af, at projektet har været med til at gøre en forskel for en masse kvinder.

– I hvert fald er forbindelsen mellem jordemødre og gravide blevet langt bedre, end den var tidligere og tilgangen til livsreddende behandling til kvinder med komplikationer i deres fødsel forbedret. Jordemoderen kan i modsætning til tidligere nu ringe til en læge og bede om råd eller rekvirere en ambulance, hvis det er nødvendigt, konstaterer Stine Lund.

Mødredødeligheden steg og steg
Stine Lund var fra 2006 – 08 udsendt som Danidajuniorrådgiver på Zanzibar, der i Danmark nok mest er kendt for hvide sandstande og det turkisblå hav. Men inde midt på øen, der hvor turisterne sjældent finder vej, er Zanzibar noget ganske andet. Her præger fattigdom befolkningen og ujævne jordveje forbinder de små landsbyer med hinanden. Stine Lund var som Danidajuniorrådgiver med til at undersøge sundhedssystemets tilstand på Zanzibar, blandt andet arbejdede hun med at få indført rutiner og strukturer på klinikker og hospitaler. Et af de områder, som dengang blev undersøgt, var mødres sundhed, og igennem den undersøgelse blev det klart, at mødredødeligheden på trods af den hidtidige indsats var steget i løbet af de sidste ti år. Denne kedelige tendens fik alarmklokkerne til at ringe hos sundhedsmyndighederne på Zanzibar og satte gang i idéudviklingen hos Stine Lund og hendes kollegaer. I fællesskab lykkes det dem at komme op med projektet ’Wired Mothers’. Mødredødeligheden på Zanzibar steg over en tiårig periode trods forbedrede muligheder for at søge jordemoder- og lægehjælp. En af forklaringerne på stigningen var, at kvinderne ikke havde tradition for at opsøge kvalificeret hjælp.

Afrika er et karrierevalg

I 2008 flyttede Stine Lund tilbage til Danmark, men har siden rejst frem og tilbage til Tanzania og Zanzibar for stadig at arbejde som konsulent indenfor reproduktiv sundhed. I 2009 fik hun et deltidsjob på børneafdelingen på Rigshospitalet i København, så nu kombinerer hun de to job.

– Der er stor forskel på de to job. På Rigshospitalet er tilgangen klinisk og handler om det enkelte individ. Når jeg befinder mig på Zanzibar, tænker jeg i systemer og de store linjer, og hvordan jeg kan være med til at forbedre sundhedssystemet. Her går der lang tid, før jeg kan se resultaterne, mens jeg i det kliniske arbejde relativt hurtigt kan se effekten af den behandling, en patient har fået, forklarer hun. Stine Lund har arbejdet med sundhedsprojekter i Afrika siden studietiden og for hende er det et karrierevalg, hun har truffet, fordi hun bliver udfordret og også selv bidrager positivt til projekterne og i øvrigt nyder at bo og arbejde i den afrikanske kontekst.

– Det giver mig en faglig og personlig tilfredshed. Jeg lærer noget hver dag, og jeg føler, at jeg passer godt ind her, men jeg tror egentlig ikke, at det er så meget anderledes for andre, de har måske bare valgt en anden karriere. For mig er både engagement og professionalisme vigtigt, fortæller Stine Lund. Hun understreger samtidig, at det er vigtigt for hende, at projektet giver mening i en lokal sammenhæng, at det ikke bare bliver forskning for forskningens skyld, men at det på baggrund af resultaterne fra ’Wired Mothers’ faktisk bliver lidt mindre farligt for kvinder at sætte børn i verden i fremtiden.

Anni Lyngskær er uddannet journalist. I forbindelse med en 2-årig masteruddannelse, Communication for Development, er Annie Lyngskær i praktik - trainee - på den danske ambassade i Dar es Salaam, Tanzania.

Wired Mothers
Wired Mothers er et samarbejde mellem sundhedsmyndighederne på Zanzibar, Københavns Universitet og Danida, der både har støttet projektet igennem sundhedssektorprogrammet og efterfølgende Stine Lunds Ph.d. med ca. 2,6 mio. kr.

I alt støtter Danida, og dermed de danske skatteydere, sundhedssektoren i Tanzania og på Zanzibar med 910 millioner danske kroner over en femårig periode fra 2009-2014.

Sådan fungerer Wired Mothers
Mobiltelefonen bliver brugt både til at ringe fra og sende sms-beskeder, der informerer om sundhed og minder kvinderne om aftaler hos jordemoderen. Hver kvinde har desuden fået udleveret et taletidskort, sådan, at de altid har mulighed for at ringe.

Jordemødrene rundt omkring på klinikkerne blev også udstyret med mobiltelefoner og skiftes til at havde den med sig, sådan at kvinderne kan komme i kontakt med sundhedssystemet 24 timer i døgnet. Desuden har hvert hospital fået vagttelefoner til henholdsvis læge, jordemoder og ambulance således jordemoderne fra klinikkerne kan henvise patienter hurtigt og sikkert.

Mere om mHealth
mHealth dækker over alle former for sundhedsarbejde i ulande, hvor mobiltelefoner indgår som en vigtig komponent.

I 2009 udgav United Nations Foundation og teleselskabet Vodafone Foundation rapporten ’mHealth for Development', der blandt andet indeholder 51 eksempler på små og store projekter, der har taget mobiltelefonteknologien til sig.

Download rapporten her: http://www.unfoundation.org/global-issues/technology/mhealth-report.html  

Mobiltelefoner har et stort potentiale, fordi det er en af de teknologier som befolkningen i ulande har nemmest adgang til. 64 procent af verdens mobiltelefoner ejes af mennesker i ulande.