Mit håndværk: “Fælles beslutningstagning bør være en naturlig del af vores akutverden”

»Når jeg ser en gravid kvinde med vandafgang uden veer, og jeg har sikret, at graviditeten fortsat forløber normalt, så er det ikke min opgave at mene, om det er bedst for kvinden at afvente spontane veer derhjemme, eller om det bedste valg er at stimulere veerne. Når der er flere behandlingsmuligheder, skal jeg informere om dem, og om hvilke fordele og ulemper de har. Jeg giver plads til, at parrene kan bidrage med, hvad der er vigtigt for dem, så vi sammen vælger den behandling, der passer bedst til lige præcis deres situation.

Efter jeg er begyndte at arbejde med Fælles Beslutningstagning (FB) kan jeg se, at jeg før kunne være tilbøjelig til ”blot” at informere om mulighederne, og at jeg ikke altid fik spurgt ind til, hvad parrenes ønsker og behov var. Dengang gav jeg nok af og til en svag anbefaling i stedet. Når parrene i dag spørger mig, hvad jeg synes – og det gør de ofte – så forsøger jeg at spørge nysgerrigt til deres liv og situation. Det gør det helt naturligt at træffe beslutningen i fællesskab.

FB handler ikke om at lægge ansvaret over på parret. Vi tager beslutningen sammen, og jeg bakker op om deres valg. Det kan jeg, for jeg har jo kun præsenteret dem for behandlingsmuligheder, som er fagligt forsvarlige. Derfor kan jeg afslutte samtalerne med at sige ’Det, synes jeg, lyder som det rigtige valg for jer’.

Nogle vil sige, at det kan være svært at anvende FB i en akutverden. Den præmis vil jeg gerne udfordre. Der er selvfølgelig situationer, som når der skal laves et hurtigt kejsersnit, hvor FB ikke skal anvendes. Men i den situation er der jo netop heller ikke flere fagligt forsvarlige valgmuligheder. Der er dog stadig mange situationer på vores område, hvor FB kan bruges – og endnu flere, hvor vi kan bruge elementer af det.

Hvad er Fælles Beslutningstagning?

Fælles Beslutningstagning (FB) tager udgangspunkt i, at patienten er ekspert i eget liv, mens den sundhedsfaglige er ekspert i diagnose og behandlingsmuligheder. Derfor giver det mening, at beslutningen om den rette behandling tages i et fællesskab. FB er en samtalemodel, hvor klinikeren informerer om mulige behandlingstilbud og fordele og ulemper. Patienten fortæller om sine præferencer, værdier, erfaringer og holdning til eventuelle risici. Sammen træffes herefter en beslutning om behandlingsvalget. Til at understøtte samtalen kan der anvendes en skriftlig beslutningshjælper, som blandt andet præsenterer de mulige behandlingstilbud.

Forklaring til tegningen

1

Implementering af Fælles Beslutningstagning (FB) i en hospitalsafdeling kræver engagement og involverer både ledelsen, sekretærer og det klinisk personale. Tiltaget kræver et vedvarende fokus og tydelig ledelsesopbakning.

2

En lokal styregruppe for FB etableres med udvalgte klinikere og ledelsen. Styregruppen deltager i uddannelsesforløbet ”Teach the teachers” ved Center for Fælles Beslutningstagning, hvor man opnår kompetencer i undervisningen af kollegaer. I Kolding består styregruppen af både læger, sygeplejersker og jordemødre.

3

Styregruppen lægger en strategi for undervisningen. I Kolding er undervisningen tværfaglig, og jordemoderstuderende deltager som de eneste studerende i undervisningen, da de tidligt varetager samtaler med gravide og fødende. Der afholdes tre til fire undervisningsgange om året for nyansatte. Det er en god idé at have en projektleder, som indkalder til undervisning, booker lokaler osv.

4

Inden undervisningen får deltagerne tilsendt baggrundsmateriale. Undervisningen varer tre timer og her præsenteres deltagerne blandt andet for FB-samtalemodellen, som indeholder en valgsnak, en mulighedssnak, en præferencesnak og en beslutningssnak. Der er god tid til at øve samtalemodellen ved hjælp af cases – både uden og med brug af skriftlige beslutningshjælpere.

5

FB er en samtaleteknik, og ofte vil man producere skriftlige beslutningshjælpere som en del af udviklingsprocessen. Samtalemodellen kan anvendes til samtaler om alt fra valg af behandling ved vandafgang uden veer til valg af, hvordan barnet skal ernæres – også selvom der endnu ikke er udviklet en skriftlig beslutningshjælper om emnet.

6

Når afdelingen er introduceret til FB og samtalemodellen, sker resten efter princippet ’learning by doing’. Fælles beslutningstagning bliver nemmere for hver gang man øver sig, og i Kolding er erfaringen, at FB indlæres i den daglige praksis.

7

Som alt andet nyimplementeret kræves der vedholdende fokus og en god strategi for fastholdelse. Afdelingsledelsen og funktionsledernes opbakning og involvering er essentiel for dette. I Kolding afholder man blandt andet tavlemøder med fokus på FB og laver løbende evaluering af anvendelsen af FB.


"Mit håndværk" er formidling af en enkelt jordemoders fascination af et emne, som hun nørder med i sin hverdag. Emnerne i ›Mit håndværk‹ er ikke nødvendigvis undersøgt til bunds med forskning på området. "Mit håndværk" repræsenterer netop håndværksmæssig viden fra en klinisk hverdag.
Diane Malberg er cand. san. i jordemodervidenskab og arbejder som klinisk udviklingsjordemoder på Kolding Sygehus.
Region Syddanmarks skriftlige beslutningshjælpere kan deles både på tværs i regionen og med landets andre fødesteder. Alle udviklede beslutningshjælpere kan ses på Center for Fælles Beslutningstagnings hjemmeside her: kortlink.dk/2mm7a