Mindeord

Lørdag d. 3. juni 2023 mistede Svendborg Jordemodercenter en humoristisk, klog og skattet kollega i Kirsten Østergaard.

Kirsten kom til Svendborg i 1985 som nyuddannet jordemoder og var hele vejen med til at præge værdisættet omkring fødslerne i Svendborg. Hun brændte for den naturlige fødsel og ønskede, at familierne fik brugbare redskaber til fødslen og forældreskabet. Kirsten var passioneret, nysgerrig og engageret og udover at være en fantastisk jordemoder for de enkelte familier, var hun med til at præge sit fag: Som en af de første jordemødre i Danmark, der lavede et forskningsprojekt, via sin indsats i Tværfagligt Obstetrisk Forum, samt ved at uddanne sig inden for kollegial supervision og afholde seancer, der var højt skattede af hendes kolleger som et fristed til at bearbejde vanskelige oplevelser. Ved siden af alt det var Kirsten uddannelsesansvarlig for mange studerende, og hun hjalp hver og én af dem videre med samtaler og stor indsigt. Privat elskede Kirsten at danske tango, hun var et naturmenneske, der nød de mange år hun boede i skoven med heste, grise, ænder og køer, og hun roede i kajak og red. Hun levede med alvorlig sygdom i fem år, før hun døde, men hun havde sin appetit på livet i behold næsten frem til sin sidste dag. Kirsten vil blive husket som et varmt menneske, som insisterede på menneskelig kontakt. Hun havde sine meningers mod, kæmpede for det hun troede på og led ikke under tidens dogmer og perfekthedskultur. Hendes gode humør og varme og kærlige udstråling vil blive savnet. Vores tanker går til Ditte og Torben. Æret være Kirstens minde. Jordemødrene i Svendborg