Mindeord: Jordemoder Jytte Aagot Møller

Jytte Møller var på mange måder forud for sin tid – hele tiden. Hun talte om og arbejdede for den tidlige og uforstyrrede tilknytning mellem den nyfødte og forældrene, længe før vi andre fandt ud af, hvor vigtigt det er. Det var en direkte udløber af det aktionsforskningsprojekt, som Jytte satte i gang i slutningen af halvfjerdserne på et tidspunkt, hvor både hjemmefødsler og tidlig tilknytning ikke havde speciel megen opmærksomhed. Jytte talte allerede for flere år siden om æggets retsstilling, noget som i dag er mere aktuelt end nogen sinde Jytte havde en dyb respekt for den hændelse som fødslen er – kulminationen på et svangerskab og et nyt menneskes indtræden i denne verden. Fødslen som en eksistentiel begivenhed med alle aspekter. Hun arbejdede i mange år med sin ide om den gravides to-i-én krop. Endnu et eksempel på spændvidden i Jyttes tanker og på hendes evne til at sætte enkeltdelene ind i en større sammenhæng og uddrage og problematisere essensen for forståelsen og for relaterede handlinger. Fosteret og den gravide kvinde deles om en krop og kan have sammenfaldende og modsatrettede interesser på flere planer og hvordan agerer samfundet i forhold til dette. Jytte boede i mange år i Glumsø med sin nu afdøde mand, Alfred, en spændende maler og grafiker. Hun har igennem årene promoveret og kurageret flere udstillinger med hans kunst. For blot et par år siden flyttede Jytte til Kragenæs for at være en støtte for sin datter og svigersøn, der havde et bofællesskab for handicappede der.

Jytte efterlader et stort savn. Hun har altid været der med sine tanker og nysgerrighed, der hele tiden gik nye og overraskende veje og til stor inspiration for alle os omkring hende.

Jytte gjorde en forskel.

Jytte efterlader tre døtre, tre svigersønner og fem børnebørn.