Mindeord – Jordemoder Benedikte Skovsdal

Min dejlige kollega og skønne veninde, Jordemoder Benedikte Skovsdal, er her ikke mere. Benedikte døde den 27. januar efter længere tids sygdom.

Benedikte blev færdiguddannet fra Jordemoderskolen i København i 1998 og startede umiddelbart herefter på Hvidovre Hospitals fødegang. Efter et par år på fødegangen blev Benedikte tilknyttet svangreafdelingen, og her stortrivedes hun. Arbejdets karakter passede til Benediktes temperament, og hun var en pragtfuld og engageret jordemoder, som altid var 110 procent på patienternes side. Dette blev hospitalsledelsen hurtigt klar over. Benedikte havde mange samtaler med ledelsen, når hun mente, at forhold burde ændres – altid til gavn for og i dybeste solidaritet med de gravide kvinder og deres familier. Mange patienter har spurgt til Benedikte, når de i efterfølgende graviditet atter fik kontakt med svangreafdelingen. De husker hende alle for hendes varme og kærligepleje, aldrig svigtende jordemoderfaglige omsorg og ikke mindst hendes helt pragtfulde tørre og skæve humor.

Desværre fik Benedikte i 2008 konstateret ovariecancer. Sygdommen var på det tidspunkt så fremskreden, at lægerne kun kunne tilbyde livsforlængende behandling og ikke helbredelse. Benedikte fik kemoterapi igennem fem år for atholde canceren nede og var også i november 2008 i Kina med henblik på behandling. Mange – bl.a. jordemødre – deltog i den Facebookindsamling, som gjorde det muligt at komme til Kina, hvilket Benedikte var meget taknemmelig for. Benedikte håndterede sin sygdom – som alt andet i tilværelsen – med styrke, fornuft, optimisme, realitetssans og ikke mindst humor. Hun ønskede at bevare livet længst muligt – specielt af hensyn til hendes søn Christian.

Mine tanker og medfølelse går til Benediktes familie – specielt hendes søn Christian, hendes mand Kirk og Benediktes søskende og forældre. Kære Benedikte. Du vil blive savnet af os, som kendte dig. Du var et varmt og omsorgsfuldt menneske, og du har sat dybe spor i de mennesker, som du mødte på din vej gennem livet. Hvil i fred.