Mindelegat uddelt

Jordemoder Hanne Kjærgaards mindelegat er uddelt for anden gang. Denne gang til en jordemoder med teknisk snilde.

Jordemoder Hanne Kjærgaards mindelegat blev den 11. december for anden gang uddelt til en jordemoder. Mindelegatet blev oprettet efter Hanne Kjærgaards død i december 2014 for at mindes den store betydning, som Hanne Kjærgaard har haft for udviklingen af forskningen indenfor det jordemoderfaglige felt.

Prisen gik i år til jordemoder Diana Riknagel, der med udgangspunkt i Regionshospitalet Viborg og Aalborg Universitet forsker i udvikling af ny teknik til fosterovervågning. Diana Riknagel er indstillet til legatet af chefjordemoder Karen Marie Nielsen fra Regionshospitalet Viborg. Karen Marie Nielsen begrundede sin indstilling i en tale til Diana Riknagel ved legatoverrækkelsen:

”Du har udfordret eksisterende metoder til fosterovervågning, og det er lykkedes dig på baggrund af din jordemoderfaglige, teknologiske og videnskabelige viden at udvikle en metode til fosterovervågning, der baserer sig på hidtil ukendte parametre i det føtale og maternelle kredsløb. Du har dermed udviklet et helt nyt forskningsfelt: Akustiske, vaskulære biomarkører, hvilket har resulteret i udviklingen af nyt udstyr til fosterovervågning.”

”Du er gået til din forskning med stor ydmyghed, og du er selv gået ind i alle forløb, også da det nåede så vidt, at du skulle prøve dit apparatur af under fødslen og ikke længere kun i graviditeten. Du kom ind og fødte med alle, du havde en aftale med, om at medvirke i i forsøgene. Og du medbragte en ung ingeniør – bleg men fattet.

Ikke at forstå på den måde at dine kolleger skulle holdes udenfor, nej du har altid forklaret, hvorfor og hvordan, så alle kan forstå det.”

”To forskningstilgange og områder som Hanne Kjærgaard og din kan umiddelbart virke som om, de ligger langt fra hinanden. Men gør de nu også det? Teknologisk set ja, men indgange og det bagvedliggende ønske er det samme: At forbygge, der opstår tilstande, som i værste fald kan have fatal betydning for moderen og/eller barnet, at undgå unødig bekymring af vordende forældre og fagprofessionelle og at undgå sygeliggørelse af normale gravide og deres fostre.”