“Min mentor sagde, at jeg skulle huske at vinterbade”

Arbejdsmiljø været i fokus i den seneste kongresperiode. En bred vifte af lokale tiltag har været sat i gang lige fra et styrket TRIO-samarbejde mellem tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og ledelse til en helt ny mentorordning. Jordemoder på føde- og barselafsnittet ved Svendborg Sygehus, Karoline Bojsen, har haft så meget gavn af at have en mentor, at hun nu selv er blevet mentor for en nystartet jordemoder.

– Første gang jeg så min mentor, mødtes vi til en kop kaffe på en café i byen. Det er rart at være uden for hospitalet. For det, vi taler om, handler også om alt det uden for hospitalet. Det er ret vildt at blive færdiguddannet som jordemoder og samtidig starte i et nyt job på en ny afdeling. Med det samme står vi selv på stuen med de fødende og familierne og på en enkelt dag, skal vi facilitere et rum, der både kan rumme sorg og glæde. Sammenhold alle de følelser med skiftende vagter, og så kan det være svært at finde overskud til at rumme alt det derhjemme, siger Karoline Bojsen og fortsætter:

– Så jeg havde brug for at tale med min mentor om, hvordan jeg fik et bæredygtigt arbejdsliv. Hun sagde til mig, at arbejdet ikke skal fylde alt. Det derhjemme skulle prioriteres: min familie, mine venner og mine vinterbade og saunature. Jeg skulle huske at holde fri, når jeg havde fri. Det fik hun skåret ud i pap. Min mentor sagde direkte, at jeg skulle huske at vinterbade. Så, det husker jeg nu, siger hun.

Skal vi mødes til en kop kaffe?

Karoline Bojsen fortæller om mentorordningen, mens hun kører i bilen. Hun er på vej i sommerhus. Her skal hun mødes med en jordemoder- kollega. Og der skal være tid til at hoppe i bølgerne, nu hvor de er i sommerhus de næste par dage. Hun har været uddannet jordemoder siden juni 2019, hvor hun fik arbejde på Svendborg Sygehus. Her er mentorordningen nu med til at hjælpe nyansatte med at komme godt i gang. Ordningen så egentlig lyset første gang for år tilbage, men gik så i glemmebogen, og nu her sidste år blev den så igen en del af forløbet som nystartet jordemoder på sygehuset. Da Karoline Bojsen startede i jobbet, gik der da heller ikke mange dage, før en sms tikkede ind på hendes telefon. Den var fra hendes mentor, som ville høre, om hun havde det godt, og om hun havde lyst til at snakke i telefon eller mødes til en kop kaffe. Ordningen er indlagt som en del af vagtskemaet – så mentor og jordemoder får løn, når de mødes. I første omgang er der afsat fire timer, men har man brug for flere, så kan man skrive til ledelsen om det. Det er ikke meningen, at man skal drøfte alt det, der sker inde på fødestuen – den hurtige fødsel, et dødfødt barn eller det akutte kejsersnit. Det er der en anden ordning til. Nej, mentorordningen handler om den nyansattes almene trivsel. Og i sidste ende skal den være med til at sikre et godt arbejdsmiljø.

Sms: Er du okay?

Men det betyder ikke, at man ikke også kan tale med sin mentor om det, der sker på arbejdet:

– Med mentorordningen får man også en hurtigere indkøring i den kultur og personalegruppe, der er. Og man bliver i højere grad set som den, man er, når man møder ind på arbejdet. Den gør en forskel. For der er bare et ekstra øje på en. For eksempel så fik jeg lige en ‘er-duokay- sms’ fra min mentor, hvis hun havde set i fødselsmappen, at jeg havde haft en hård fødsel. Og det var så rart, siger hun. Karoline Bojsen blev så glad for mentorordningen, at hun nu selv er blevet mentor:

Stort fokus på arbejdsmiljø

Det er ikke bare i Svendborg, at nyansatte jordemødre får mulighed for at være med i en mentorordning, der skal sikre et godt arbejdsmiljø. Det samme gælder bl.a. på fødeafsnittet på Hvidovre Hospital og Herlev Hospital og på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa er alle ansatte og vikarer tilknyttet en kollegial coachgruppe, som mødes fire gange årligt med fokus på faglig sparring og generel trivsel.
Ud over mentorordninger har der i kongresperioden været fokus på en række andre tiltag, der skal sikre et godt arbejdsmiljø. Bl.a. har kredsbestyrelsen i Region Sjælland lavet en mindre interviewundersøgelse med jordemødre, der har forladt jobbet på et regionshospital – for at blive klogere på, hvad der skal til for at sikre et godt arbejdsmiljø. Og flere steder er der indgået aftale om normreduktion, hvor jordemødre kan regne med et fast og lavere timetal i vagtskemaet i stedet for udbetaling af ulempeydelser

Karoline Bojsen havde stor gavn af den mentorordning, som nyansatte jordemødre bliver en del af, når de starter på Svendborg Sygehus. Ordningen skal sikre et godt arbejdsmiljø. Hendes egen mentor opfordrede hende til at huske livet uden for fødegangens mure: kæresten, familien og vinterbadene. I dag er hun selv blevet mentor for en nyuddannet jordemoder

Gitte Valeur, formand for Syddanmarkskredsen

“Vi er gode til at orientere hinanden, når vi har arbejdsmiljømæssige problemstillinger og til at løfte dem i relevante samarbejdsfora. Et af punkterne på vores møder med chefjordemødrene er sikring af introduktion af nyuddannede og nyansatte og adgang til mentorordning. Det er med til at fastholde jordemødre på fødeafdelingerne, fordi det giver tryghed for den enkelte og et godt arbejdsmiljø.”

– Vi har mødtes hos mig til en kop kakao. Nu kan jeg give den hjælp og omsorg, som jeg selv fik, videre. Og jeg sender også en sms, hvis jeg har set, at hun har haft et hårdt forløb, siger Karoline Bojsen og tilføjer:

– Det handler også om, at nyansatte og nyuddannede jordemødre skal have det så godt, at de har lyst til at blive på arbejdspladsen. Og det bedste er, at det ikke er noget, man selv vælger til. For så ville mange måske ikke få det gjort. Mentorordningen er et fast tilbud, man får, når man starter på Svendborg Sygehus.

Man kan høre bilens blinklys tikke i baggrunden. Snart er Karoline Bojsen ved sommerhuset. Snart er det tid til at hoppe i vandet.