Mette og kollegerne planlægger selv deres weekendvagter

På Nordsjællands Hospital, Hillerød (NOH) planlægger halvdelen af de omkring 90 jordemødre selv deres weekendvagter. En model, der har stor betydning for trivsel og arbejdsglæde, fortæller jordemoder og arbejdsmiljørepræsentant (AMR) Mette Winther Jensen og vicechefjordemoder Susanne Mikkelsen.

På Nordsjællands Hospital, Hillerød (NOH) døjer de med mange af de samme udfordringer som en lang række andre danske fødesteder i disse år. Også her er der ubesatte stillinger, langtidssygemeldinger, ingen brug af vikarer, hvilket betyder højt tempo og arbejdspres osv.

Men én ting gør man anderledes på NOH end mange andre steder. Og det med så stor betydning for arbejdsglæde og medarbejdertrivsel, at AMR Mette Winther Jensen i slutningen af 2021 kontaktede Tidsskrift for Jordemødre for at fortælle om modellen.

– Jeg vil så gerne dele, det vi gør, så andre måske kan blive inspireret til at forsøge det samme. For det er bare ren win-win, fortæller hun, da jeg besøger hospitalet for at høre nærmere en formiddag i december.

Ledelsen blander sig ikke, hvis alle er glade

NOH’s weekendvagt-ordning fungerer som følger:

Cirka 44 af hospitalets jordemødre er fordelt på seks weekendteams med seks til ti jordemødre i hvert team.

Hvert team mødes fire gange om året og lægger der selv planen for, hvordan de i deres team vil dække 12 ugers weekendvagter i den kommende vagtperiode.

Hver jordemoder skal levere 24 timer hver tredje weekend. I nogle teams skal weekendvagterne bestå af 12-timers vagter i andre af otte-timers vagter.

– Og så blander vi os sådan set ikke i, hvordan de får det til at gå op. Hvis Mette fx gerne vil arbejde tre weekender i træk, for derefter at kunne holde weekendfri i en lang periode, så ser jeg sådan her på det: ‘Hvis Mette er glad, og de andre i teamet også er glade, så er alt godt’, forklarer vicechefjordemoder Susanne Mikkelsen.

Indflydelse giver trivsel

Både Mette Winther Jensen og Susanne Mikkelsen er varme fortalere for modellen. Mette har tidligere arbejdet som jordemoder på to af regionens andre hospitaler, og har i de ansættelser altid arbejdet hver anden weekend – uden meget indflydelse på hvilke weekender og i hvilket timeantal.

– Med vores weekendteams her på NOH bliver weekendarbejdet fordelt, så det passer ind i vores liv. Det giver meget trivsel at have indflydelse, forklarer hun.

Susanne supplerer:

– Indflydelse på planlægning af ens eget arbejdsliv bliver altid nævnt i APV’er. Jeg tror, at en vigtig brik i vores arbejde med at fastholde jordemødre i faget, er, at der sikres indflydelse på egen vagtplanlægning for at optimere en god balance mellem privat- og arbejdsliv. Vores weekendteams er en del af fundamentet under at have lyst til at være jordemoder på NOH. Vi kan ikke ændre på, at man som jordemoder arbejder dag, aften og nat. Men vi kan ændre på rammerne omkring det faktum.

Sociale teams

Men giver det slet ikke udfordringer for et lille dusin mennesker selv at tale sig frem til, hvem der skal have fri den 11. december, for der har Tante Oda fødselsdag?

– Nej, det gør det virkelig ikke. Vi bruger sjældent ret lang tid på det, og bagefter kigger vi ofte på hinanden og siger ‘Wow, var det bare det? Er vi færdige nu?’ Man er en del af et team her, hvilket medfører stor loyalitet. Alle vil gerne have, at alle er tilfredse, når planen er lagt. Man er jo også en del af et socialt team, hvor man ved, at man får vagter sammen. I vores team mødes vi ofte på en café eller hjemme hos en af os privat og får et glas rødvin, når vi skal snakke om weekendvagterne, fortæller Mette.

Weekendteams er ikke for alle

Men kun halvdelen er med i et weekendteam. Hvad siger de resterende, som fortsat arbejder hver anden weekend og ikke selv planlægger deres weekendvagter?

– Det er ikke mit indtryk, at de føler sig snydt. Alle leverer jo det samme antal timer i weekenderne, forklarer Susanne.

– Og man kan altid stille sig i kø, hvis man gerne vil med i et weekendteam. Der er et ret godt flow pga. graviditeter og den slags. Mig bekendt er der ingen, der har stået i kø i et år til at komme med i et team. Jeg nævnte det selv, da jeg lige var blevet ansat, og så gik der tre måneder, så kom jeg ind i et team, supplerer Mette.

Ingen af jordemødrene ser nogen reelle ulemper i ordningen. Den lægger fx også mindre pres på vagtplanlæggerne, som får leveret færdige planer, der sjældent skal rettes i, fra de seks weekendteams.

Nye ordning til test

Med alle de rosende ord i baghovedet er det åbenlyse spørgsmål jo, hvorfor der ikke er endnu flere weekendteams på hospitalet. Ikke alle ønsker denne ordning, men kunne alle i teorien være i weekendteams, hvis de ville?

– Vagtplanlæggerne er nødt til at have en vis fleksibilitet for at sikre, at den samlede weekendplanlægning går op. Vi skal kunne sikre, at der er alle kompetencer i alle vagtlag. Ellers kan vi ikke garantere, at der er det rigtige niveau af sikkerhed for de fødende. Så hvis det skal gå op, så kan alle ikke være i weekendteams. Men som sagt, er der også altid nogen, det ikke vil fungere for, forklarer Susanne.

Som vicechefjordemoder bliver hun af og til mødt af spørgsmålet ‘Vi er syv, der gerne vil lave et weekendteam sammen, må vi ikke gå i gang?’ Men det kan låse skemalæggerne for meget. Så træerne vokser ikke ind i himmelen.

– Men vi tænker hele tiden over, hvilke modeller vi kan udvikle med baggrund i weekendteams-ordningen. Lige pt. drømmer jeg om et ‘Skyggeteam’, som jeg kalder det. De vil kun skulle forholde sig til ét af de to parametre, som vores weekendteams bestemmer over; nemlig hvilke weekender de vil arbejde i – ikke hvilke vagttyper. Det vil give teamet indflydelse, men stadig friholde et råderum til vagtplanlæggerne at navigere i, så de kan sikre de rigtige kompetencer i alle vagtlag. Det vil jeg gerne have lavet en pilottest på snart, fortæller Susanne.

Jeg synes, det er fedt, at vi selv planlægger vores weekendvagter, fordi … 
… det at have weekendarbejde kan føles som et tab af frihed. Her på NOH giver medbestemmelse en oplevelse af frihed og muligheder.
Emilie Laura Hertz, jordemoder på NOH

… det er en kæmpe fordel at have indflydelse på, hvornår ens vagter ligger og hvor ofte. Man kan fx tage to weekendvagter i træk, for til gengæld at have fri i en længere periode bagefter, hvis det er vigtigt for en. At kende sine vagter langt ud i fremtiden er også en fordel, ligesom jeg synes, at muligheden for 12-timers vagter er god til at få ‘brændt nogle timer af’. Og så er det faktisk hyggeligt at samarbejde med en mindre gruppe kolleger om at ‘få sudukoen til at gå op’.
Hanne Albrecht Sylvest Munk, jordemoder på NOH

… medbestemmelse over mit vagtskema øger min trivsel på arbejdspladsen. Når vi arbejder færre weekender, så giver det os mere tid sammen med vores familier.
Rikke Fris Fritzbøger, jordemoder på NOH

En død fisk

Helt grundlæggende er de to jordemødre enige om, at ordningens succes hviler på to ben: Indflydelse og arbejde hver tredje weekend.

– Arbejde hver anden weekend er der ingen fremtid i, som Susanne siger.

– Nej, det er en død fisk, supplerer Mette uden tøven.

– Der er nogen, der vil sige ‘Det kan ikke lade sig gøre her hos os’ i forhold til at få alle jordemødre til kun at arbejde hver tredje weekend. Men jeg tror, at vi er tvunget til det, hvis vi vil holde jordemødrene i faget, slutter vicechefjordemoderen.

Hvad er en weekend på NOH?
En weekendvagt begynder tidligst fredag kl. 15.30 og slutter senest mandag kl. 7.30. Hvis man ikke har weekendvagt, har man fri senest efter ens dagvagt fredag eftermiddag, og man har ikke vagt søndag nat.