Mentaltræning som fødselsforberedelse

Mentaltræner Birgit Semundseth og jordemoder Tonje Wessel Rummelhoff var de første i Norge til at tilbyde mentaltræning før fødslen. Nu har de i samarbejde med den norske jordemoderforening afsluttet en pilotundersøgelse af metoden. Vi ser i denne artikel nærmere på, hvad mentaltræning kan bidrage med til jordemoderfaget.

»Idéen opstod, da jeg arbejdede som mentaltræner rundt omkring i landet (Norge, red.), og en dame kom hen til mig under et af kurserne. Hun undrede sig over, hvorfor ingen havde udviklet mentaltræning tilpasset fødselsforberedelse. Jeg mærkede med det samme et engagement vokse i mig,« fortæller mentaltræner Birgit Semundseth om den idé, der opstod for ni år siden.

Antagelsen om, at mange gravide ville sætte pris på at bruge mentaltræningsteknikker som fødselsforberedelse, førte til flere års praktisk erfaring på området – lidt efter lidt i samarbejde med jordemoder Tonje Wessel Rummelhoff under titlen ‘En god fødsel’.

Det stadigt stigende antal gode praksishistorier, som de to sammen kunne fremvise, fik den norske jordemoderforening til at støtte gennemførelsen af et pilotstudie, hvor gravide fik adgang til mentaltræning inden fødslen.

Tro på placebo

Pilotundersøgelsen blev gennemført fra forår til efterår 2021 og 80 gravide indgik i studiet. De var alle førstegangsfødende, talte norsk og var 28-32 uger henne i deres graviditet.Pilotstudiet gav både kvalitative og kvantitative data, og der blev foretaget målinger både før og efter fødslen.

»42 procent tilkendegav, at de troede, fødslen ville blive en god oplevelse, inden de gik i gang med mentaltræningen. De efterfølgende undersøgelser viste, at 66 procent faktisk fik det. Det, synes jeg, er fantastisk godt,« påpeger mentaltræneren.

Hun fortæller, at gravide ofte bliver eksponeret for skræmmehistorier om fødsler via alt fra tv til YouTube, realityserier og film.

»Det er klart, at den slags historier påvirker. Med mentaltræningen vil vi være en modvægt til de mange smertefulde fødselsberetninger, der verserer. Hvorfor der er så mange, handler nok lidt om, at de, der har dårlige oplevelser, føler en trang til at fortælle om det for at få trøst og anerkendelse af, at de har været igennem noget hårdt. De gode fødselsoplevelser ender hurtigt i skyggen af dette. Derfor mener vi, det er vigtigt at gøre folk opmærksomme på, at placebo virker: Hvis man tror, at mange kvinder har gode fødsler, får man også en tro på, at man selv kan få det. Troen på og træningen i at tænke sådan er noget, vi arbejder meget med,« pointerer Tonje Wessel Rummelhoff.

En fødsel hver aften

En af de helt store styrker ved ‘En god fødsel’ er ifølge Birgit Semundseth, at metoden er meget enkel og hurtig og dermed vil være noget, de fleste gravide har tid til.

Det tager knap en time og 20 minutter at kigge hele onlinekurset igennem. Den enkelte mentaltræning tager 10 minutter og er noget, de gravide opfordres til at gøre hver aften og gerne i seks uger før termin.

Hvad går de mentale træningsteknikker ud på?

»Man spænder og slapper af i musklerne, så man gradvist bliver mere og mere afslappet. Når man er afslappet, tager vi den gravide igennem en visualisering af en normal fødsel. Vi gennemgår de forskellige faser, hvor den gravide forestiller sig, at hun vil møde veerne afslappet. Hun forestiller sig, at hun slapper godt af mellem veerne, og til allersidst forestiller hun sig, at hun får barnet op på brystet. Vi tager altså den gravide igennem en fødsel hver aften.

Det er en af grundene til, at mange føler, at de har født før, selvom de kun har gjort det mentalt. Vi giver førstegangsfødende oplevelsen af, at en fødsel er noget, de har forudsætninger for at klare, fordi de har trænet til det i forvejen, « forklarer Birgit Semundseth.

Et informeret valg

Tonje Wessel Rummelhoff fremhæver, at alle fødsler er individuelle. Når du mentaltræner, er formålet at automatisere, så kroppen reagerer bedst muligt. At du har opbygget din mulighed for at påvirke fødslen i den mest positivt mulige retning.

»Hvor lang eller kort, fødslen ender med at blive, er ikke relevant. Den gravide bliver taget igennem et normalt fødselsforløb og forestiller sig, at hun vil klare fødslen med veer og pauser, hvor opgaven primært er at slappe af under og mellem veerne,« siger jordemoderen.

Vil du påvirke kvinder til ikke at bruge epidural?

»Vi ved, at nogle undersøgelser viser, at kvinder, der føder uden epidural, er mere tilfredse med deres fødsler, end dem der føder med epidural. Men det er ikke entydigt. Det er vigtigt, at kvinder på forhånd sætter sig ind i, hvordan en epidural kan påvirke fødselsprocessen. Vi ønsker, at de fødende skal gå ind i fødselsprocessen med troen og tilliden til, at de kan klare fødslen. Men hvis du har et langt forløb, er ekstremt træt eller får en fødsel, hvor smerteniveauet er så højt, at du ikke kan klare det, bør du tilbydes en epidural. Nogle kvinder er desværre for passive og ved for lidt om deres egen fødekraft, og hvordan de kan påvirke den, så epiduralen kommer for hurtigt i spil. Vi ønsker, at gravide træner mentalt i forvejen, og kender til de naturlige måder at mindske smerter på som vand og akupunktur, så de kan træffe et informeret valg. Det bliver nemmere at være jordemoder for kvinder, der er forberedt på denne måde. Vi ønsker at mindske brugen af epidural, men ikke fordi kvinder for enhver pris skal føde uden,« påpeger Tonje Wessel Rummelhoff.

Opløftende feedback

Birgit Semundseth fortæller om nogle af de tilbagemeldinger fra gravide, der har berettet, at deres fødselsangst blev meget mindre, når de trænede mentalt. Både de kvinder, der var let angste, og dem, der havde fået konstateret stærk fødselsangst.

»Det har været godt at få feedback fra kursusdeltagere, efter de har født, hvor de beskrev, hvordan de kunne det, de havde trænet til. At det er gået fra teori til at vise sig at fungere i praksis, er en fantastisk bekræftelse at få.«

Tonje Wessel Rummelhoff fortæller, at mange syntes, fødselsmentaltræningen var mærkelig i starten, næsten til at fnise af:

»Mentaltræning er mere udbredt i mange andre brancher, herunder inden for sport. Men der skulle ikke mange gange til, før de gravide også havde indarbejdet det som en vane. De sagde, at de til sidst så frem til at gå i seng med lydfilen i øret, og at de mærkede, hvor godt de slappede af. De beskrev også, at de tog Birgits stemme fra mentaltræningen med sig under fødslen.«

Hvorfor kan kvinderne ikke bare få en meget lang lydfil, som de kan afspille under fødslen?

»Vi oplever, at når kvinderne har trænet mentalt i forvejen, så ved de, hvordan de skal arbejde med deres krop, når veerne starter. Så kan det være nok, at fx jordemoderen eller partneren undervejs kan minde dem om at slappe af i kæbe, håndled og bækken. Inden for mentaltræning taler vi om at skabe hukommelsesspor i hjernen, før hændelser har fundet sted!«

Unikt projekt

I Norge har man ikke tidligere forsket i, hvilken effekt mentaltræning kan have som fødselsforberedelse. I den forstand er pilotprojektet, hvor de opnåede en svarprocent på hele 75, unikt. Heraf svarede 95 procent, at de ville anbefale andre at træne mentalt inden fødslen. De resterende fem procent svarede ‘ved ikke’.

Nu håber teamet bag ‘En god fødsel’, at jordemødre vil anbefale forløbet til gravide. For mentaltræning øger trygheden, mindsker frygt og angst og bidrager til en god fødselsoplevelse, viser pilotundersøgelsen. Kurset kan bruges alene, men kan også kombineres med andre former for fødselsforberedelse. På områder, hvor udbuddet af andre fødselsforberedende kurser er utilstrækkeligt, kunne onlinekurset være et godt alternativ.

»Fødende kvinder skal have mulighed for at påvirke deres fødsel ved at være mentalt forberedt,« siger jordemoder Tonje Wessel Rummelhoff og fortæller, at det derfor har været udsagn fra tidligere mentaltræningsdeltagere som ‘Jeg vidste præcis, hvad jeg skulle gøre’, der har været en stor motivation til at arbejde videre med onlineforløbet.

Duoen af mentaltræneren og jordemoderen håber, at en jordemoder eller anden sundhedsprofessionel vil synes, at området er vigtigt at undersøge nærmere og derfor vil kaste sig over at lave et master- eller kandidatspeciale om mentaltræning som fødselsforberedelse.

Ved interesse kan jordemoder Tonje kontaktes på: tonjewessel@gmail.com og mentaltræner Birgit på: birgit@barnasplattform.no

Artiklen er første gang bragt i norsk Tidsskrift for Jordemødre nr. 1, 2022