Medlemsmøde 2009

Jordemoderforeningens medlemsmøde holdes mandag den 5. oktober 2009 i Torvehallerne i Vejle. Mødet starter klokken 10 og slutter klokken 17.

Emnet for medlemsmødet er ’Jordemoderindsats i seksuel og reproduktiv sundhed’. Hvad er status for reproduktiv sundhed i dag, og hvordan kan jordemoderprofessionen bidrage til en positiv udvikling?

Gennem oplæg og workshops bliver der givet bud på hvilke muligheder, den enkelte jordemoder og den samlede jordemoderprofession har for at:

  • fremme den seksuelle sundhed
  • sikre en sammenhæng mellem regioners og kommuners patientrettede og borgerrettede indsats for gravide, fødende og familier
  • forbedre udviklingen af det samlede graviditets-, fødsels-, og barselsforløb samt sikre den gode start for familien

Reserver allerede nu datoen i kalenderen og læs mere om programmet og om tilmelding på www.jordemoderforeningen.dk. Prisen for at deltage i mødet, inkl. frokost mv. er 650 kr, dog 300 kr for studerende.