Medlemmer mødes og ideer opstår

Jordemoderforeningens formandskab og direktør har været på turne
for at møde medlemmer og tale om, hvad nu …

86 jordemødre mødte op til Hovedstadskredsens møde om de forsvundne finanslovsmidler på en aften med regn og torden. Der var dog ikke tordenvejr inde i lokalet, men der i mod en livlig og konstruktiv debat.

Lillian Bondo og Jan Helmer redegjorde for processen op til pengene blev vedtaget af den foregående regering, til de blev sløjfet af den nuværende regering og til dagen før mødet, hvor pengene for 2015 alligevel blev udmøntet.

Det blev diskuteret, hvordan Jordemoderforeningen skal arbejde videre med at lægge pres på politikerne, så der også for de kommende år bliver tilført midler til området.

– Vi skal blive ved med at holde lighteren under stolen på politikerne. Det var det fælles pres, der fik ministeren til at udmønte pengene for 2015. Så vi skal blive ved og blive ved og blive ved – også selvom vi efterhånden er ved at køre trætte, sagde en af deltagerne. De fremmødte var meget enige om, at det er det fælles seje træk, der bringer resultater. Medlemmerne kan arbejde ad nogle kanaler, tillidsrepræsentanter og kredsformænd ad andre, mens formandskabet og sekretariatet tager sig af de politiske kontakter på Christiansborg.

Dokumentation, dokumentation, dokumentation

Der blev talt meget om, hvordan man bedst dokumenterer travlheden. Det er ikke muligt blot at trække tal ud af hospitalernes systemer. For eksempel viser tallene for udbetaling af overarbejde ikke noget, da meget bliver afspadseret. På nogle fødesteder er der en logbog, hvor akutkald og andet registreres. Nogle tillidsrepræsentanter har en samlet oversigt over akutkalds-SMS’er. Man kan også bruge lister over, hvor meget overarbejde, man bliver bedt om at tage. Konklusionen blev, at tillidsrepræsentanter, kredsformand og foreningens jurister skal arbejde videre med emnet.

– Vi er voksne veluddannede mennesker, hvorfor kan de ikke bare tro på os, når vi fortæller dem, at der er travlt, og hvornår der er det? Det er os, der står midt i det og har hjertebanken, sagde en jordemoder, der var træt af at skulle markere travlhed med røde, gule og grønne legoklodser.

Men dokumentation af travlheden og af konsekvenserne for kvinderne er vigtig og nødvendig for at blive hørt. Det batter simpelthen mere, hvis vi kan sætte tal på et stykke papir, som DJØF’ere kan forstå, som en anden udtrykte det.

Utilsigtede hændelser

Også i Roskilde, hvor mødet for de sjællandske jordemødre blev holdt, var der fokus på dokumentationen af travlheden og på, hvad det betyder for kvinderne, når travlheden trykker – for eksempel på barselgangen.

– Vi prøver at sælge tidlig udskrivning som et gode og går “prikkerunder” på barselgangen og argumenterer for, at det er bedst for kvinden at komme hjem, sagde en jordemoder.

Indberetning af utilsigtede hændelser var også et emne på møderne.

– Det er vigtigt at indberette utilsigtede hændelser. De giver et billede af situationen. Hvis der er for mange fejl af samme slags, bliver det taget op, sagde en deltager.

Selvom en utilsigtet hændelse ikke har ført til en skade, skal den indberettes, da det er vigtigt også at lære af de near misses, som travlhed kan føre til.

Der findes ikke en kode på indberetningsskemaet for, at hændelsen skyldes travlhed, men der er et tekstfelt, hvor man kan skrive, hvis man mener, at det er tilfældet.