Markant ja til OK11

Urafstemningen blandt jordemødre, sygeplejersker m.fl. om OK11 blev offentliggjort den 29. marts. Samtlige Sundhedskartellets medlemsorganisat ioner vedtog overenskomstresultat et med et stort flertal.

Hele 93,64 procent af de jordemødre, der stemte ved urafstemningen om ny overenskomst med Dansker Regioner, stemte ja. 4,52 procent stemte nej og 1,84 procent blank. Stemmeprocenten var på 49,2.

Jordemoderforeningens afstemning indgår i det samlede resultatet for Sundhedskartellet, der er forhandlingsorganisation for 11 organisationer inden for sundhedsområdet. Den samlede andel af ja-stemmer var på 90,8 og den samlede stemmeprocent var på 45,4.

Elektronisk mulighed
Jordemoderforeningens medlemmer havde for første gang mulighed for at afgive deres stemme ved en urafstemning elektronisk over nettet. Det benyttede 58 procent sig af.

Lavere stemmeprocent
Stemmeprocenten ved OK11 er lavere end ved overenskomstfornyelserne i både 2005 og 2008, hvor den var henholdsvis 50 og 66. Årsagen skal nok findes i, at besparelser og trusler om fyringer på landets sygehuse, fylder meget i medlemmernes hverdag. Formand Lillian Bondo er tilfreds med stemmeprocenten i den aktuelle situation:

– Det glæder mig, at halvdelen af jordemødrene, på trods af det meget beskedne forhandlingsresultat, har stemt. Det synes jeg, viser, at jordemødrene engagerer sig i deres løn- og ansættelsesvilkår og at så mange også stemte ja, viser, at der er realisme blandt jordemødrene; at man kunne se, at der ikke var mulighed for et bedre resultat denne gang. Nu skal vi videre med de mange andre dagsordner, der melder sig i en tid med store besparelser og afskedigelser i sundhedsvæsnet og med en fortsat stigende ledighed blandt jordemødre, siger Lillian Bondo, der sammen med resten af hovedbestyrelsen havde anbefalet medlemmerne at stemme ja.

Aftalen
Forhandlingerne om de nye aftaler på det regionale område afsluttedes i weekenden op til den 28. februar 2011. Aftalen løber denne gang for to år. Resultatet indebærer generelle lønstigninger på 2,99 procent i 2012. Der sker ikke regulering af lønnen i 2011.

Desuden fik Sundhedskartellet forhandlet en række særlige elementer igennem blandt andet om at gøre seniorordningen permanent, fokus på særlige og atypiske stillinger, på ligestilling og flere initiativer med på den faglig- og professionsrettede udvikling.