Manglende interesse for ny løn

Tillæg til artiklen “Hvad skal vi bruge Ny Løn til?”

I starten af december sidste år opfordrede kredsformand og tillidsrepræsentant på Slagelse Sygehus, Inge Gintberg, sine jordemoderkolleger på sygehuset til at komme med forslag til, hvordan midlerne fra Ny Løn skulle uddeles på deres arbejdsplads. Det blev til een tilbagemelding fra de 20 kolleger. Lidt skuffende, synes kredsformanden, så på kredsbestyrelsesmødet i slutningen af januar skal bestyrelsen diskutere, hvordan man bedst motiverer kredsens jordemødre til at fremkomme med forslag og ønsker til, hvilke kriterier, man i kredsen vil forhandle Ny Løn efter.
– Det er nok ikke de store forventninger, vi har til den nye lønform. Efter i dag (efter Ny Løn konferencen, red.) er jeg kommet i tvivl, om det er rigtigt at vælge de meget objektive kriterier og forhåndsaftaler. Måske vi skulle vælge andre løsninger, der i højere grad motiverer til faglig udvikling, siger Inge Gintberg, der også vil følge opfordringen fra konferencen til at forhøre sig i det lokale MED-udvalg om hvilke overordnede rammer, der allerede foreligger.