Mange bolde i spil

900 tillidsrepræsentanter fra 11 faggrupper mødtes for første gang, da Sundhedskartellet indkaldte til fælles konference. Farvestrålende bolde i akvarier gav en rettesnor for medlemmernes krav til OK 05.

Ikke flere stangmodeller – nu skal der skræddersyede løsninger til, sagde Sundhedskartellets formand Connie Kruckow ved åbningen af den første fælles konference for tillidsrepræsentanter fra kartellets 11 organisationer.

I alt 900 tillidsrepræsentanter fra sundhedsområdet mødtes den 23. marts i Odense Kongres Center for at tage hul på diskussionen af hvilke krav, der skal vægtes ved de kommende overenskomstforhandlinger for Sundhedskartellets i alt 115.000 medlemmer.

Pr 1. januar 2004 forlod 11 organisationer i Sundhedskartellet, heriblandt Jordemoderforeningen, det store forhandlingsfællesskab KTO, for selv at forsøge sig overfor arbejdsgiverne ved de forestående forhandlinger om ny overenskomst. Det nye mindre og mere homogene forhandlingsfællesskab bliver mere frit stillet, når det ikke længere er nødvendigt at klemme medlemmerne ind i standardløsninger, der også skal passe de øvrige 550.000 medlemmer af det store kommunale forhandlingsfællesskab, mente Connie Kruckow, formand for Sundhedskartellet og for Dansk Sygeplejeråd.

– Vi kan få en skræddersyet løsning, der passer til vores grupper i sundhedsvæsnet. Vi behøver ikke længere gå med en stangmodel, der ikke sider særlig godt på hverken bioanalytikere, pædagogmedhjælpere eller mejeriteknikere, men som var det kompromis, det nu engang var muligt at opnå for de over 60 forskellige organisationer i KTO. Jeg siger ikke at vi får haute couture i et hug. Men vi får en skræddersyet model, der sidder tæt de rigtige steder og som støtter og fremhæver vores kvaliteter på den helt rigtige måde, sagde Connie Kruckow.

En dråbe
Jordemoderforeningens tillidsrepræsentanter fyldte ikke meget i det samlede billede på konferencen. 16 jordemødre repræsenterede deres kolleger på konferencen og var sammen med blandt andre 500 sygeplejersker med til at prioritere mellem de tre hovedområder, som Sundhedskartellets formænd allerede har besluttet skal stå højst på kravlisten: løn, pension og arbejdstid. Undervejs blev deltagerne delt op i 90 grupper, hvor deltagerne fik 10 stærkt farvede bolde. Der var ikke dermed lagt op til fri leg og boldspil, men til at deltagerne skulle diskutere sig frem til, hvordan de tre hovedområder skal vægtes. Alt efter resultatet af diskussionerne skulle boldene placeres i tre akvarier: et for løn, et for pension og et for arbejdstid. Da alle grupper havde fordelt deres bolde, var der ikke tvivl: Løn skal vægtes højest. 57 procent af boldene gik til løn, 24 procent til arbejdstid og 19 procent til pension.

Diskussion om vægtningen af arbejdstid, det vil sige bedre honorering for arbejde uden for almindelig dagtid og i weekenden, gav anledning til en del debat. Jordemødre tilhører den gruppe inden for Sundhedskartellet, der oftest tilbringer aftener, nætter og weekender på jobbet. Dermed har de en oplagt interesse i at blive bedre honoreret for disse ulemper i modsætning til for eksempel ergoterapeuterne, der typisk arbejder i dagtimerne og på hverdage.

Trods forskellige arbejdsbetingelser var reaktionen fra en jordemoder efter konferencen:

– Jeg var skeptisk før mødet. Hvad skulle vi bruge det til? Men nu er jeg overvejende positivt stemt over for samarbejdet – for sådan var stemningen, siger jordemoderen.

Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet fremlagde på den fælles konference for tillidsrepræsentanter fire modeller til inspiration for fremtidige aftaler:

Grundlønsmodellen:
Eet centralt aftalt grundlønstrin med lokale forhandlingsmuligheder for lønstigninger. Den mest yderliggående model, der kræver at en væsentlig del af lønsummen lægges ud til lokal forhandling.

Anciennitets- lønmodellen:
Centralt aftalt anciennitetsforløb, grundlønstrin og automatisk stigning til højere løntrin efter et bestemt antal år. Mulighed for lokal forhandling af supplerende løntillæg. Minder om den model, som jordemødre på basisoverenskomsten følger i dag.

Kompetence- lønmodellen:
Centralt aftalte løntrin, som man indplaceres på lokalt alt efter det personlige og faglige niveau, man er nået til.

Kombinations- modellen:
Kombination af anciennitets- og kompetence- lønsmodellen.