”Man går ikke og snakker om det”

En imødekommende ledelse og en gruppe jordemødre, der er indstillet på at kæmpe, har gjort arbejdet for tillidsrepræsentanten på Herlev Sygehus nemmere.

– Man går ikke og snakker om den forestående strejke, men jordemødrene er beredte og indstillet på, at nu skal der ske noget, selvom der hos nogle er en lidt opgivende holdning til, om en strejke nytter noget, siger Charlotte Moe, tillidsrepræsentant for jordemødrene ved Herlev Sygehus.

Endnu er der ikke lagt planer for aktiviteter i forbindelse med strejken, men det skal nok komme. Foreløbig er tiden gået med at forhandle et nødberedskab og det er forløbet overraskende nemt, siger tillidsrepræsentanten.

– Vores ledere spurgte: Hvad synes I? Og hos sygehusledelsen, hvos jeg var henne og skrive under på aftalen, sagde de, at det vi fandt, var akut arbejde, det skulle udføres, siger Charlotte Moe.

Det er endnu ikke endelig afgjort, om de rutinemæssige nakkefoldscanninger vil blive udført under en strejke på Herlev Sygehus, men sandsynligvis vil det udelukkende være de akutte og indicerede scanninger, der vi blive varetaget.

Det ligger fast, at beredskabet på scanningsafdelingen bliver skåret ned og at aftenscanningen helt bliver aflyst.
Holder nødberedskabetSom på andre fødesteder bliver alle, der føder normalt og har det godt, sendt hjem kort tid efter fødslen. Konsultationerne lukker og der oprettes nødkonsultation tirsdage, onsdage og torsdage mellem 8 og 15 og al fødselsforberedelse bliver annulleret. På selve fødeafdelingen er nødberedskabet stort set identisk med det normale beredskab, men Charlotte Moe forudser, at det muligvis ikke holder.

– Vi forventer flere fødsler i de kommende måneder, og det kan komme til at betyde, at vi må trække flere jordemødre ind i et beredskab.

Informationen om den forestående strejke og konsekvenserne for de gravide står ledelsen på Herlev Sygehus selv for. Det vil komme til at foregå gennem lokalaviser og ved opslag på sygehuset.

Redaktionen af artiklerne om OK08 er afsluttet den 28. marts. Siden da kan der være truffet beslutninger på regionalt eller lokalt niveau, der gør, at der er ændret i nødberedskaberne.