Man går da til fødselsforberedelse på aftenskolen

Jordemødre udbyder med succes kurser gennem aftenskole

Man slipper for det administrative bøvl. Det bliver kendt i brede kredse, hvad du kan tilbyde. Og kursusdeltagerne slipper billigere.

Der er flere gode grunde til at indgå samarbejde med et oplysningsforbund, når man som jordemoder tilbyder fødselsforberedelse, gymnastik for gravide, yoga osv. Kunder er der kommet flere af i takt med, at det offentlige sundhedsvæsen skærer på det forebyggende og oplysende område. I dag foregår en stor del af den fødselsforberedende undervisning i privat regi, og det har flere jordemødre brugt som anledning til at udbyde kurser med titler som ’Workshop om fødslen’, ’Orientalsk dans for mødre med barn i slynge’ og ’Yoga for gravide der rykker’.Gode kurser til god prisJordemoder Helle Ella startede med selv at oprette et oplysningsforbund — Jordemødrenes oplysningsforbund — hvor hun i samarbejde med jordemødre og andre fagfolk udbød kurser. Men administration kom hurtigt til at fylde mere end hvad, Helle Ella syntes var sjovt, og det blev den udløsende årsag til, at Helle Ella startede samarbejdet med oplysningsforbundet AOF Metropol og Frederiksberg. Med forårskataloget er det tredje sæson, at Jordemodercentrum, der dækker over aktiviteterne i Helle Ellas og kollegaernes butik, bliver eksponeret for borgerne i København og på Frederiksberg. Helle Ella er meget tilfreds med samarbejdet.

– Vi kommer bredt ud, og så kan vi lave nogle gode kurser til en god pris, samtidig med at vi slipper for meget administrativt besvær. I starten var vi meget specialiserede i vores tilbud, men det viser sig, at der er mere efterspørgsel på bredere, mere enkle tilbud som yoga og pilates, siger Helle Ella, der også arbejder for, at der bliver flere tilbud for gravide, hvor det er jordemødre, der står for undervisningen.

– Det er os, der ved mest om fødslen, så det er ret nærliggende, at der også er jordemødre med i fødselsforberedelsen, siger Helle Ella.Fokus på orientalsk dansDe samme overvejelser har jordemødrene bag Fødeklinikken Maia haft, før de i efteråret 2007 indgik samarbejde med AOF. Nu i deres anden sæson har de fået en hel side i kataloget, hvor de i særlig grad gør opmærksom på undervisning i orientalsk dans.

– Det er i høj grad den orientalske dans, vi gerne vil nå bredere ud med. Det er en fantastisk måde både at forberede sig til fødslen på og være sammen med barnet efter fødslen, siger Dorthe Madsen, der er en af de tre jordemødre bag klinikken.

Samarbejdet med oplysningsforbundet er, som så meget andet, noget, de tre jordemødre bag Maiaklinikken synes skal afprøves. Der har været enkelte knaster i samarbejdet, da teksten til kataloget skulle redigeres, men ellers vurderer Dorthe Madsen samarbejdet som godt. Oplysningsforbundet står for det administrative, og folkene bag Maiaklinikken leverer lokaler, undervisere og ideer til kurser.

– AOF betaler for leje af klinikkens lokaler og for undervisernes timeløn, men det er stadig svært helt at overskue, om vi kunne få mere økonomisk ud af det ved helt selv at stå for kurserne. Vi når bredt ud med kataloget fra AOF , men det er stadig vores egen indsats, der trækker flest deltagere til, siger Dorthe Madsen. Situationen er, ca. en måned efter at kataloget kom på gaden, at holdene for barslende er overtegnede, mens der stadig er ledige pladser på hold for gravide.