Mål: Strømlinet informartion

Flere arbejdspladser prioriterer uddannelse af jordemødre til ammeeksperter højt. Det giver mere enslydende information af høj kvalitet til familierne og større arbejdsglæde til jordemødrene.

På et af landets mindste fødesteder, det i Silkeborg, er man indstillet på at leve op til de krav som myndighederne stiller for at være godkendt som spædbarnsvenligt sygehus. Seks af fødeafsnittets ansatte er i øjeblikket i gang med kurset, der skal kvalificere dem til ammeeksperter – to sygeplejersker, tre jordemødre og en social- og sundhedsassistent. Både tværfagligheden og det, at man er flere af sted på samme uddannelse er et plus for jordemoder Else Buur.

– Det er en stor fordel at være flere. Alle vil gerne af sted og der er absolut behov for mere uddannelse både hos jordemødre og sygeplejersker. Den viden vi får, giver mulighed for stor faglig kontinuitet for jordemødrene og informationskontinuitet for kvinderne, siger Else Buur. Jordemødrene på Regionshospitalet i Silkeborg arbejder i skiftende vagter mellem fødeafdeling og barselgang og har desuden graviditetskonsultationer. På barselafdelingen er der både ansat jordemødre og sygeplejersker.

Else Buur havde et klart mål for, hvad hun gerne vil lære mere om, nemlig hvordan man bedst guider de unge og ofte meget usikre familier. Men kurset har også givet ny og overraskende viden, som den garvede jordemoder egentlig ikke har gået og savnet, men som har vist sig ganske gavnlig.

– Kurset er meget bredt og rummer blandt andet anatomi. Ud fra scanninger så vi, hvordan alveolerne er bygget op og fungerer, hvordan mælken frigøres og hvordan fx medicin går over barriererne. Denne baggrundsviden gør det mere konkret, når vi skal vejlede kvinderne rent praktisk, siger Else Buur.

Viden ændrer praksis
Også på Aalborg Sygehus satser man på at kvalificere personalet, der arbejder med amning. Birgitte Meier Jensen er vicechef på patienthotellet ved Aalborg Sygehus og er en af fem jordemødre fra Region Nordjylland, der er ved at uddanne sig til ammeekspert.

Og det har allerede ført til ændringer, fortæller jordemoderlederen.

– Vi har fået meget fokus på hud mod hud kontakt, og ligeledes har vi mere fokus på forkvalmede børn. Hvis børnene ikke vil sutte det første døgn instrueres mor i at håndudmalke og give mælken på kop. Vi har også fået øget opmærksomhed på trivselsspørgsmål for eksempel på overvejelserne om, hvornår den nyfødte skal vejes, siger Birgitte Meier Jensen.

Papir på erfaring
Alle, der arbejder med amning, burde helt klart have uddannelsen. Det mener Rikke Berthelsen jordemoder på Rigshospitalets Barselhotel. Når Rikke Berthelsen afslutter uddannelsen med eksamen til sommer vil hun være den sjette jordemoder på Barselhotellet, der kan kalde sig IBCLC.

– Jordemødres basisuddannelsen har en fin teoridel i amning, men erfaringen når man ikke at få på uddannelsen, siger Rikke Berthelsen, der selv har måttet punge ud for en del af uddannelsen.

Ud over at dygtiggøre sig har målet for Rikke Berthelsen også været at få papir på de mange års erfaring, hun har med arbejdet på en barselgang. Hun var med til at starte den jordemoderledede føde-barselafdeling op på Holbæk Sygehus og har desuden været ansat på barselafdelingen på Rigshospitalet.

Jordemoderstuderendes kliniske uddannelse


Studerende på jordemoderuddannelsen har i alt 13,5 ECTS til barselomsorg (studieordningsbestemt), hvilket svarer til 9 ugers klinisk uddannelse. De 4,5 ECTS ligger på modul 3 (3 uger), hvor de studerende beskæftiger sig med det normale. 9 ECTS ligger på modul 7 (6 uger), der omhandler det komplicerede.

Praktikstederne indrettet sig lidt forskelligt. Det varierer derfor, hvordan de studerende får indhentet deres barsel- ECTS: Barselgang, afdeling med blandet svangre/barsel og barselhotel. Ifølge studieordningen har den jordemoderstuderende 6 ECTS på en neonatalafdeling på modul 7 (4 uger).

De kliniske perioder i barselomsorg og neonatalomsorg er obligatoriske på jordemoderuddannelsen.