Luk os ud

Det er en god investering i tid og penge at tilbringe en del af praktiktiden i udlandet, mener en jordemoderstuderende. Hun opfordrer jordemoderuddannelserne til at gøre det lettere at tage en del af uddannelsen uden for Danmarks grænser.

Helt alene og meget langt fra trafiktætte Herlev Hovedgade, hvor jeg plejer at trampe i pedalerne på vej til fødegangen, cykler jeg gennem den halvmørke skov. Det er midt i marts og min første praktikdag på det svenske hospital NÄL (se faktaboks). Jeg sætter farten ned, og i samme sekund går det op for mig, at det er en kæmpe elg, der spærrer cykelstien mellem mig og hospitalet. Et øjeblik er jeg ved at sluge mit hjerte af forskrækkelse, og mens elgen klodset forsvinder ind i tågen mellem træerne, kører jeg grinende videre op af bjerget.

Jeg opdagede hurtigt, at det ikke kun var den vilde natur og de smukke omgivelser, der var anderledes i Trollhättan. Den første store udfordring var sproget. Jeg havde besluttet mig for at kaste mig ud i at lære svensk fra starten, og nægtede konsekvent at slå over i engelsk. Jeg udvidede mit ordforråd dag for dag ved at lytte, kopiere og prøve mig frem med delvist selvopfundne ord og sætninger.

Plads til de studerende
De første fire uger opholdt jeg mig på neonatalafdelingen og de sidste seks uger var jeg på fødegangen og på mødrevårdcentralen (MVC) i Trollhättan. Fra første dag mærkede jeg, at der virkelig var plads til mig som studerende. Mit navn stod på tavlen, når jeg mødte ind, og jeg blev meget ofte skubbet frem foran, når der skete noget akut og (for mig) spændende på neonatalafdelingen, fødegangen, eller på de omkringliggende operationsstuer.

På fødegangen var der kun to svenske jordemoderstuderende foruden mig, og derfor vidste stort set alt personalet, hvem jeg var, og lod mig indgå som en naturlig del af arbejdet.

Flere fødende til samme jordemoder
Jeg kom til NÄL med skepsis overfor, at man som jordemoder deroppe ofte har ansvar for flere fødestuer samtidigt. Flere af jordemødrene gav da også udtryk for, at de var kede af ikke at kunne være mere på stuen hos de fødende.

Disse arbejdsvilkår satte enorme krav til samarbejdet mellem alt afdelingens personale. Jeg kunne imidlertid pakke en stor del af min skepsis væk, da jeg så, hvor godt vilkårene blev håndteret. Jordemødre og assistenter arbejdede tæt sammen om plejen af de fødende, hvilket gav jordemødre mulighed for at gå fra stuen, hvis der var behov for det.

Det positive ved at jordemødre ofte måtte overlappe for at hjælpe hinanden, synes jeg, var, at den enkelte jordemoder aldrig stod alene med plejen og ansvaret for sin ”egen” patient, men at samarbejdet gav mulighed for en helt naturlig sparring og diskussion mellem jordemødrene.

Jeg så flere årsager til, at det kunne lade sig gøre, at fire jordemødre kunne passe ti stuer ved spidsbelastning; der var eksempelvis oftere kvinder indlagt i latensfasen, hvilket nok skyldes, de lange transportafstande og derfor ringe mulighed for at sende fødende og eksempelvis igangsættelser hjem. Endvidere havde afdelingen et umiddelbart mindre tidskrævende journalsystem, ’Obstetrix’, med et smart elektronisk partogram, som vi godt kunne lade os inspirere af i København.

Anderledes arbejdsgange
Det var en ren ønskesituation for mig som studerende at kunne følge de gravide helt fra graviditetstest til efterfødselskontrol. Jeg havde mulighed for at afholde fødselsforberedelse i forældregrupper og få erfaring fra tilbud, som vandgymnastik og babymassage. Jeg fik en helt ny vinkel på dét at skulle lære at suturere ved at deltage ved inspektion af bristninger ved de gynækologiske undersøgelser 12 uger efter fødslen. At assistere ved opsættelse af spiral og ved celleskrab til screening for livmoderhalskræft gav mig endvidere en langt bedre forståelse af kvindekroppens anatomi uden for graviditet, fødsel og barsel. Med al respekt for vores dygtige praktiserende læger herhjemme i Danmark oplevede jeg det som en stor gevinst i forhold til kontinuitet og kendthed, at raske og igen til efterfødselskontrol. Faktisk kendte nogle af de førstegangsgravide allerede deres jordemoder fra gynækologiske undersøgelser, præventionsrådgivning, celleskrab for livmoderhalskræft mv.

Jordemødrenes arbejde er organiseret således, at de enten arbejder på MVC, på fødegangen eller andre steder som barselgangen og ungdomsmodtagelsen. På denne måde kommer de altså ikke til at kunne føde med deres konsultationspatienter og det ser jeg som bagsiden af det høje niveau af kontinuitet i graviditeten.gravide oftest mødte deres jordemoder ti gange i graviditeten

Luk os ud
Motivationen for at tage af sted var, at jeg gerne ville til udlandet i min studietid. Da jeg havde undersøgt mulighederne, stod det klart, at jeg kunne udveksle på 7. – 8. Modul. Jeg ville gerne til England eller Holland, men måtte erkende, at jordemoderskolens eneste mulighed til mig var en plads i Trollhättan, tilknyttet Högskolan i Borås. Dette skulle vise sig at være en rigtig god om end meget tilfældig løsning. Der var meget planlægning i forbindelse med udlandsopholdet. Jordemoderskolen hjalp med at lave en training agreement og med at søge økonomisk støtte fra Nordplus. Jeg stod selv for kommunikationen til diverse kontaktpersoner, for aftaler om eksempelvis statussamtaler og for at holde styr på diverse læringsmål, finde et sted at bo, arrangere rejse og holde nøje regnskab i håb om at få refunderet lidt af udgifterne for rejse, kost og logi. Det var et stort arbejde, men det har været alt besværet værd.

Jeg håber, at de gode erfaringer fra mit ophold vil være et lille skridt på vejen mod en jordemoderuddannelse i København, der vil hjælpe flere studerende ud og hente erfaringer fra jordemoderfaget udenfor Danmarks grænser.

Fødegangssvensk-dansk
Sdr: forkortelse for kontraktioner (sammandragningar).

Placentalössning: manuel placentafjernelse. Ej at forveksle med placentaløsning.

Sätte nål: at anlægge venflon (PVK). Har intet med akupunktur at gøre.

Syrebrist: iltmangel/asfyksi. Hvor skulle man vide det fra?

Fikarest: kaffepause

NÄL
Norra Älvsborgs Lanssjukhus (NÄL) ligger i Trollhättan, 70 km nordøst for Göteborg. Det tager ca. 5 timer i bil eller tog at komme dertil fra København. Fødegangen (Förlossningen) varetager ca. 3.400 fødsler om året og gør NÄL til Sveriges sjettestørste fødested.

De gravide går til graviditetskontroller hos jordemødre på en mödrevårdcentral (MVC). Jordemødrene tager sig af alle graviditetsbesøg – fra indskrivning til efterfødselsbesøg – og de gravide møder kun læger, hvis deres graviditet afviger fra det normale. Præventionsvejledning, spiralopsætning samt screening for livmoderhalskræft er opgaver, som indgår sideløbende med graviditetskontrollerne i jordemødrenes daglige program på MVC.

Marie Stampe tilbragte en del af sin praktik i Sverige; fire uger på neonatalafdelingen (7. modul) og seks uger med vagter på både fødegangen og på MVC (8. modul).