Løftede pegefingre gør ikke gravide rygere røgfri

Gravide rygere hører ikke hjemme på almindelige rygestopkurser, hvor de risikerer at blive chikaneret. Jordemødre skal motivere gravide rygere til Stopliniens tilbud via en speciel spørge/samtaleteknik, kaldet VBA – Very Brief Advice.

Et nyt kommunikationsværktøj har vist sig effektivt, når man skal motivere gravide rygere til rygestop.

Derfor håber Stoplinien nu, at landets jordemødre vil tage værktøjet til sig og benytte det, når de sidder over for en gravid ryger.

Værktøjet består i al sin enkelhed af tre små ord: Very Brief Advice – eller på dansk: Meget Korte Råd.

– Teknikken kræver ikke noget særligt af den, der spørger. Den forstyrrer ikke relationen og skaber heller ikke modstand. Hele processen må højst tage 30 sekunder, fortæller jordemoder Mille Taagaard, der er ansat som jordemoderfaglig ekspert på Stoplinien.

Metoden går i korthed ud på at spørge den gravide om rygestatus.

– Spørg hende først om hun ryger. Anerkend dernæst, at det er svært at stoppe på egen hånd. Til sidst skal du spørge den gravide, om hun selv vil ringe til Stoplinien, eller om de må ringe hende op, forklarer Mille Taagaard.

– Man skal aldrig spørge en gravid ryger om, hvor meget hun ryger, eller nævne de helbredsmæssige risici ved rygning. Man skal heller ikke anbefale et rygestop. Det skaber alt sammen ofte modstand, siger hun videre.

Alle gravide er bevidste om de sundhedsmæssige konsekvenser ved rygning. Alle undersøgelser viser, at løftede pegefingre ikke virker. Det er støtte, opbakning og god rådgivning, der skal til, understreger Mille Taagaard.

Gravide rygere ligner alle andre rygere, de sidder med den samme afhængighed, men er samtidig ofre for spot og spe.

En gravid med en cigaret i hånden udløser ofte stærke reaktioner fra omgivelserne. Samtidig er de tynget af enorm dårlig samvittighed for to.

– Den marginalisering skal jordemødrene ikke medvirke yderligere til, siger Mille Taagaard.

Et godt graviditets- og fødselsforløb bygger på tillid mellem jordemoderen og den gravide. Jordemoderen og den gravide skal igennem et langt forløb sammen, og det er uhensigtsmæssigt at risikere at skabe en dårlig relation fra starten.

– Som jordemoder i konsultation er tiden til at snakke rygestop meget knap. Der er meget, der skal nås på de 20 minutter, der er afsat til hver gravid. Derfor er VBA et rigtig godt arbejdsredskab, fordi jordemoderen kan træde et skridt tilbage og overlade selve rygestoprådgivningen til de professionelle rygestoprådgivere på Stoplinien.

Knap otte procent ryger
Tal fra Sundhedsdatastyrelsen fra 2015 viser, at 7,8 procent af de gravide ryger hele deres graviditet. Det svarer til ca. 4.500 gravide hvert år. 11,2 procent ryger på et tidspunkt i graviditeten. Det svarer til 6.200 gravide om året.

– Så der ligger stadig en stor opgave foran os, siger Mille Taagaard, som har arbejdet på Stoplinien siden 2012.

– Vi ved tilmed, at rygning under graviditeten er den enkeltfaktor, som har størst betydning for, hvordan graviditeten forløber og for fosterets udvikling.

Tilbuddet til de gravide lyder på syv til otte individuelle samtaler. De gravide rygere er ofte meget unge, over halvdelen bor sammen med en ryger. Af samme årsag indeholder pakken også tilbud om samtaleforløb til kæresten.

– Vores samtaler handler sjældent om selve graviditeten, men er en rådgivningssamtale om rygestop, der på mange måder ligner alle andre rådgivningssamtaler, vi har på Stoplinien. Samtaler hvor vi tager udgangspunkt i den enkeltes situation, udfordringer og hverdag som ryger, fortæller Mie Taagaard.

Svære at fastholde
Stoplinien har haft knap 150 gravide i rygestopforløb i løbet af de seneste to et halvt år. Heraf var seks under 20 år gamle.

Mille Taagaard fortæller, at de gravide rygere er en rigtig svær gruppe at fastholde.

Der er ofte tale om unge, som er udfordret socialt. Og måske uden for arbejdsmarkedet. De er meget alene hjemme og ryger i bestemte situationer, fx når de keder sig. Rygning er det normale i deres omgangskreds, så de kan have svært ved at finde anerkendelse og opbakning til at blive røgfri i deres bagland.

– De gravide i den her gruppe har rigtig meget at tumle med i forvejen. Vi må bare erkende, at det er benhårdt at nå ind til dem, selvom vi prøver at tilrettelægge vores rådgivning individuelt.

– Typisk modtager de kun to-tre samtaler, før vi mister kontakten med dem. 

VBA = Very Brief Advice 
Stoplinien har nu i tre år med held benyttet sig af VBA-metoden (Meget Korte Råd), som er en kortvarig intervention med signifikant effekt.

- Det behøver ikke tage mere end 30 sekunder at spørge den gravide om rygestatus, anerkende at det er svært at stoppe på egen hånd, oplyse om muligheden for rådgivning og endelig tilbyde hjælp til rygestop, fortæller Stopliniens leder Lene Krusaa.

Metoden er hentet fra England, hvor den blev udviklet til brug hos praktiserende læger, der arbejder med rygestop. Herhjemme søger Københavns Kommune og Sundhedsstyrelsen at implementere metoden hos frontpersonale i sundhedssektoren.

- Der er evidens for, at VBA virker og kan få rygerne til at stoppe permanent, fortæller Lene Krusaa.

Før anbefalede man rygerne, at de skulle holde op med begrundelse i, at det ville være godt for deres helbred. Man rullede deres rygehistorie ud og søgte at motivere dem til rygestop. Men dermed risikerer man at skabe modstand.

- Tidligere lå bolden også hos rygeren, som selv skulle henvende sig til Stoplinien eller kommunens rygestoptilbud. Med VBA-metoden får den gravide ryger et tilbud om hjælp, inden hun går ud af døren. Initiativet ligger hos Stoplinien, som kontakter den gravide. Det har vist sig at have en positiv psykologisk effekt på modtageren, fortæller Lene Krusaa. 

Stoplinien
Stoplinien er navnet på Sundhedsstyrelsens gratis rygestoptilbud til alle danskere. Stoplinien kan kontaktes telefonisk og anonymt. Stoplinien har udviklet et tilbud målrettet gravide rygere og deres partnere.

Den gravide og hendes partner kan hver især få syv-otte rådgivningssamtaler i telefonen med en uddannet rygestoprådgiver. Samtalerne begynder så tidligt i graviditeten som muligt og fortsætter til efter fødslen.

Stoplinien har udarbejdet en folder, der fortæller om tilbuddet til de gravide rygere. På bagsiden af folderen findes en slip, som jordemoderen kan udfylde og indsende med navn og tlf. nr. på den gravide, der har sagt ja til at blive kontaktet af Stoplinien. Den gravide bliver herefter kontaktet direkte af en rygestoprådgiver og tilbudt gratis telefonrådgivning.

En anden mulighed er at opfordre den gravide til at kontakte Stoplinien selv på telefon 80 31 31 31. Eller sende en sms med beskeden GRAVID til 1231, så bliver hun ringet op af en rygestoprådgiver. Alt foregår anonymt.

Stopliniens tilbud til de gravide udspringer af et samarbejde med OUH, Svendborg Sygehus og Region Sjælland, hvor man i 2013 i fællesskab udviklede et tilbud specielt målrettet de gravide rygere. I nogle dele af landet henviser personalet på fødestederne direkte til Stoplinien. Det gælder fx i Region Sjælland. Her har regionen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen udarbejdet en folder, der henvender sig til de sundhedsprofessionelle, som er i kontakt med gravide rygere.

Folderen udleveres på de fire fødesteder i Region Sjælland – Roskilde, Holbæk, Næstved og Nykøbing Falster – allerede ved 1. scanning i 11.-13. uge.

Landets jordemødre blev i 2015 informeret om Stopliniens tilbud til de gravide via et postkort, som blev sendt ud med Tidsskrift for Jordemødre. I 2016 har Stoplinien sammen med Københavns Kommune været på besøg på fødeafdelingerne på Hvidovre og Herlev Hospital samt på Rigshospitalet for at fortælle om VBA-metoden og om Stopliniens tilbud til de gravide.

Hvis man som jordemoder eller fødested ønsker at vide mere om VBA-metoden eller evt. få besøg af en rygestopinstruktør, kan man kontakte Stopliniens leder Lene Krusaa på lene.krusaa@remove-this.suf.kk.remove-this.dk 

Stopliniens folder til de gravide kan bestilles på www.stoplinien.dk, hvor der findes kontaktoplysninger på kommunernes øvrige tilbud til borgere om rygeafvænning.