Livets træ

Jordemoderforeningens logo — Livets træ — er blevet moderniseret. Forandringen får indflydelse på foreningens emblem, brevpapir og øvrige grafiske udtryk.

Først skiftede foreningen navn. Det skete, da kongressen sidste efterår besluttede, at stryge ’Den Almindelige Danske’, så foreningen fremover hedder Jordemoderforeningen. Så blev adressen skiftet ud. Det skete, da Jordemoderforeningen 27. juni flyttede ind i Dansk Sygeplejeråds lokaler ved havnen i København.

Ændringerne gør, at brevpapir, emblem og foreningens øvrige designlinje er blevet fornyet. Vi benyttede desuden lejligheden til at udarbejde en designlinje, som foreningen kan bruge på pjecer, kalender mv. Livets træ skulle fortsat være udgangspunkt for Jordemoderforeningens logo – som det har været siden 1919 – og for foreningens øvrige design.

Emblemet er vigtigt, men ikke meget brugt
Hvad med emblemerne, var det første spørgsmål, der meldte sig, da beslutningen om at skifte navn var taget. Det var oplagt, at Jordemoderforeningen ikke kunne fortsætte med at uddele emblemer med det gamle navn på, men hvordan ville medlemmerne reagere på, at emblemet blev lavet om? Bliver emblemet overhovedet brugt, eller ligger det trygt og godt i smykkeskrinet hos flertallet af jordemødre?

Det besluttede man i sekretariatet at få undersøgt, og i januar 2005 blev 100 jordemødre, tilfældigt udvalgt fra foreningens medlemskartotek, ringet op og bedt om at svare på en række spørgsmål.

Resultatet af undersøgelsen viste først og fremmest, at kun hver fjerde bruger emblemet på arbejde. Denne fjerdedel bærer til gengæld næsten altid emblemet, når de er på arbejde.

Blandt de, der angav ikke at bruge emblemet, var begrundelsen blandt andet, at det er for upraktisk og for tungt, og at mange desuden bærer hospitalets identifikationskort. Mange er bange for at smide det væk – og 63 ud af 100 adspurgte svarer da også, at det er vigtigt for dem, at Jordemoderforeningen stiller et emblem til rådighed for medlemmerne. Heraf foretrækker et flertal, at emblemet ikke væsentligt ændrer udseende.

Konklusionen på den lille undersøgelse blev, at det er vigtigt for jordemødre at have et emblem, og at der ikke skal ske for store forandringer med det.

En ny linje
Jordemoderforeningen valgte det grafiske firma ’Processor’ til at stå for omlægningen af designet. Målet var en moderne version af det gamle træ, som skulle danne basis for alt andet design.

Træet blev klippet og beskåret. Nogle af dets ni frugter blev plukket. Roden blev foldet ud. Træet blev endda halveret, så det var op til fantasien at forestille sig hele dets pragt.

Alle muligheder blev afprøvet, før grafikere og de designansvarlige i foreningens sekretariat landede på en version, der har alle ni frugter i behold, og hvor træets krone har fået lov til at vokse ud over cirklen. Og så har træet skiftet farve fra blåt til to grønne farver, der også i en sort-hvid kopi har en grafisk virkning.

Arbejdet gik herefter videre med at få logoet omsat til brevpapir og her skete den største forandring. Hvor Jordemoderforeningen hidtil har haft hele træet på brevpapir mv., har vi nu valgt at bruge et udsnit af træet – de øverste venstre grene – i silhuet. Det giver et elegant og let indtryk, hvor foreningens navnetræk og brevets indhold får ro.

Emblemet beholder den blå farve
Træet kommer fortsat til at stå i guld, men går nu helt til emblemets kant. Der er ikke noget tekst på emblemet, da vi mener, at træet for mange allerede signalerer jordemoderfag og derfor relateres hertil uden foreningens navnetræk. Det er desuden sat ned i størrelse, så det ikke vejer så meget på en tynd kittel og ikke fylder så meget ved siden af hospitalets id-kort.

Alle medlemmer af foreningen får tilsendt det ny emblem i løbet af efteråret. Vi håber meget, at det ny design falder i god jord ude hos medlemmerne, og at det ny emblem vil blive brugt flittigt.Asken Yggdrasil
Fortællingen om asketræet Yggdrasil stammer fra den nordiske mytologi. Dets vældige krone er altid grøn, går helt op til himlen og dets tre rødder strækker sig til hver del af verden. Træet kaldes flere steder også for Verdenstræet. I bogen Guder i Norden står der: Midt i verden står asken Yggdrasil, som er grøn både vinter og sommer. Den kaldes ’Verdenstræet’ og har stor magt og skjuler mange hemmeligheder. I dens grene fødes sjælene, men efter hvad guder og mennesker kender til, er Yggdrasil ældre end verden og er stadig bytte for kampen mellem godt og ondt’.

I 1919 besluttede bestyrelsen i Den Almindelige Danske Jordemoderforening, at alle medlemmer skulle bære et emblem med foreningens nye logo: Livets træ. Det skulle ”bæres af alle medlemmer og være samlingsmærke for de jordemødre, der står inden for foreningen” (TFJ 10-1918). Blandt medlemmerne var der en del utilfredshed med beslutningen, da det var op til det enkelte medlem at betale for det obligatoriske emblem.