Ligebehandlingsloven overtrådt – igen

Endnu en gang skal en gynækolog betale godtgørelse for brud på Ligebehandlingsloven. Samme arbejdsgiver bøjer også reglerne på andre områder og Jordemoderforeningen anbefaler jordemødre, der søger ansættelse hos gynækologen, til først at kontakte foreningen.

Tidsskrift for Jordemødre skrev i december 2016 om en arbejdsgiver, der var blevet pålagt at betale 10.000 kr. til hver af to jordemødre for overtrædelse af Ligebehandlingsloven. Overtrædelsen skete ved ansættelsessamtaler med de to jordemødre, hvor arbejdsgiveren spurgte til ansøgernes planer om at blive gravide.

Samme arbejdsgiver, der ejer en gynækologisk praksis, er nu blevet pålagt at betale 25.000 kr. til endnu en jordemoder, der ligeledes havde søgt job hos gynækologen. Også her blev der spurgt til planer om at blive gravid.

I afslaget til jobbet, skriver gynækologen til jordemoderen, at hun har klaret både test og interview godt men, at han føler sig usikker på fremtidige graviditetsplaner. Der står blandt andet i afslaget: “Vi har intet imod, at du efter et års ansættelse bliver gravid og går på barsel. Men i det første år af ansættelsen ser vi helst, at en medarbejder arbejder efter planen … Da vi har denne store usikkerhed på dette første år, må vi desværre takke nej til din ansøgning”.

Forskelsbehandling på grund af køn
Det er klart i strid med reglerne i Ligebehandlingsloven at spørge til emner, der giver anledning til, at der udøves forskelsbehandling på grund af køn. En arbejdsgiver må i en ansættelsessituation ikke lægge vægt på, om en ansøger er – eller i fremtiden ønsker at blive – gravid.

Jordemoderforeningen havde i de to første sager rejst et krav om 25.000 kr. til hver af de to jordemødre. Ligebehandlingsnævnet tilkendte alene en godtgørelse på 10.000 kr., da de lagde vægt på, at gynækologen, efter at Jordemoderforeningen havde henvendt sig om det uberettigede forhold, havde tilbudt de to jordemødre arbejde.

I det tredje tilfælde var godtgørelsen på 25.000 kr., som blev fastsat med udgangspunkt i praksis samt et skøn over sagens faktiske omstændigheder, herunder karakteren og alvoren af den skete hændelse.

Flere regelbrud
Når Jordemoderforeningen får kendskab til sager, hvor Ligebehandlingsloven er overtrådt, kan sagen blive indbragt til Ligebehandlingsnævnet, hvis der ikke kan indgås aftale om kompensation hos arbejdsgiver.

Også i andre sager, hvor den pågældende gynækolog er arbejdsgivermodpart, har foreningen fundet brud på reglerne. Ud over ligebehandlingssagerne har Jordemoderforeningen behandlet sager for medlemmer om løn under sygdom, forkert opsigelsesvarsel og ikke korrekt løn.

– Vi kan konstatere, at arbejdsgiveren ikke agerer indenfor rammerne af reglerne. To af vores medlemmer har modtaget ansættelsesbeviser, hvor arbejdsgiver i strid med lovgivningen har skrevet, at de ikke har krav på løn under sygdom. Disse to medlemmer er efterfølgende blevet uberettiget afskediget – med et forkert opsigelsesvarsel – da de gjorde opmærksom på fejlen i ansættelsesbeviset. Vi har to andre medlemmer, der er blevet opsagt efter meget kort tids sygdom, og vi har et enkelt medlem, der ikke har fået den korrekt løn i ansættelsesforholdet. Så selvom der er tale om en mindre arbejdsgiver, så er der relativt mange sager på arbejdsstedet, konstaterer Sanne Aakermann Østrup, jurist og sagsbehandler i Jordemoderforeningen. 

Kontakt Jordemoderforeningen før ansættelse
Jordemoderforeningen har indbragt tre sager mod Gynækologisk Klinik i Hvidovre ved Tri Nguyen for Ligebehandlingsnævnet. I alle tre sager er der givet godtgørelse til jordemødrene for forskelsbehandling som følge af køn.

Såfremt man som medlem ønsker at søge arbejde på Gynækologisk klinik i Hvidovre, bør man kontakte Jordemoderforeningen først for en snak om vilkårene i klinikken.